Zwarte zalf

In een uitzending van TROS-Radar van begin September, werd de heksenjacht geopend op Rineke van den Berg. Rineke verkoopt Zwarte Zalf, een soort ‘trekzalf’, gebaseerd op een aantal eeuwenoude kruiden. In plaats van deze zaak en dit middel op een neutrale wijze te benaderen, bleek TROS-radar toe te werken naar een apotheose.. Rineke van den Berg werd voor de ogen van de TROS-camera’s gearresteerd door de politie, die ‘toevallig’ precies kwam aanrijden toen de TROS aan het filmen was..! Dat de TROS dit verhaal natuurlijk zelf volledig in scene heeft gezet, daarbij naar alle waarschijnlijkheid ook nog deze politie heeft geïnformeerd, dat lijkt overduidelijk.

Is het de taak van een publieke omroep, om met haar consumentenprogramma dit soort fratsen uit te halen? Is het niet de taak van een consumentenprogramma om journalistiek neutraal te blijven? Is het niet de taak van een dergelijk voorlichtingsprogramma om BEIDE kanten van de medaille te laten zien? Nou als de TROS dat niet wenst te doen, dan doen wij die ‘andere kant’ van de medaille maar.. Anneke Bleeker schreef het onderstaande artikel, waarin de achtergronden van Zwarte Zalf worden belicht. Maar veel belangrijker is de getuigenis van iemand die wel degelijk heel erg baat heeft gehad bij de Zwarte Zalf: genezen van een huidkankermelanoom. Lees vooral verder!

*  *  *
Heksenjacht in een modern jasje gestoken…
september 2012 © Anneke Bleeker

Anneke Bleeker

Heksen, een naam voor onaardige personen, daar wordt deze benaming het meest mee geassocieerd, onaardige en gemene vrouwen. Heksen zijn van alle tijden en in sprookjes om van te griezelen. Kinderen krijgen daarom meteen al een angstig beeld van deze personages. Heksen treiteren je, zijn gemeen en roeren in potten en pannen met hun zelf bedachte brouwsels.

Halloween is een uit Amerika overgewaaid fenomeen wat hier in de afgelopen tientallen jaren steeds populairder werd en de commercie vaarde er wel bij. Winkels vol heksen, spinnen, kraaien en andere attributen. Pompoenen met uitgesneden gezichten en kaarsjes erin; tot eind oktober is dit al een algemeen herfstbeeld.

Heksen, in vroegere tijden eindigden zij op de brandstapel. Heksen, kruidenvrouwtjes, diverse benamingen voor dames die wisten wat de natuur voor ons kon betekenen. De natuur heeft alles voor ons in haar schatkamers, de natuur heeft op alles een antwoord. Neem nu hondsdraf. De blaadjes lijken op oren en nieren. Twee onderdelen van het menselijk lichaam. Waar kan dit kruid bij ingezet worden?

Inderdaad bij problemen met de oren en nieren. Daarmee wil ik nu niet zeggen dat je maar meteen dat gewas moet plukken om het te gebruiken bij klachten aan oren of nieren maar de vorm van het blad verwijst wel hiernaar. Wie meer kennis heeft op dit gebied gebruikt dit kruid dan ook op de juiste wijze.

Wortels,
snijd eens een wortel in schijfjes… waar doen deze schijfjes je aan denken? Aan de ogen. De flauwe grap dat konijntjes ook geen bril dragen is ook niet uit de lucht gegrepen. Zo hebben veel gewassen, groenten, vruchten en zaden via hun vorm een boodschap. Een complete apotheek groeit om ons heen, als we maar kennis van zaken hebben en in willen zien dat al deze kennis bewust wordt verzwegen, waardoor de kennis vanzelf verdwijnt.

In het begin vertelden moeders door aan dochters wat zij op dit gebied wisten. Zo ging de wijsheid door van moeder op dochter, aangevuld met extra aanwijzingen van oma. De kennis werd doorgegeven op kruiden‐ en plantengebied, op huishoudelijk gebied, op alle vlakken en dat was heel gewoon. De dokter had spreekuur voor hele gewone zaken zoals het verwijderen van een splinter, het zetten van een gebroken ledemaat of andere in onze ogen simpel te verhelpen ongemakken.

Maar chronische ziekten kwamen nauwelijks voor en het was al helemaal niet aan de orde dat bijna één op de twee personen met kanker te maken zou kunnen krijgen.

De inquisiteurs wisten het zeker: het wáren heksen die op de brandstapel dienden te komen, om de burgers te beschermen tegen zoveel ‘hekserij’..

Dokters, kruidenvrouwtjes, men maakte dankbaar gebruik van hun kennis.
Maar er kwam weerstand tegen deze kennis. De Kerkelijke macht deed daar in de Middeleeuwen nog een schepje bovenop door veel kruiden te verbannen; deze mochten niet meer geofferd worden, zij werden gewoon verbannen. Deze kruiden mochten de kerken niet meer binnen gebracht worden. Alleen kruiden die op het altaar waren gewijd mochten de naam ‘geneeskrachtig’ dragen dus wanneer je niet gewijde planten als advies aanreikte aan je medemens was je verkeerd bezig.

De kerk heeft op deze wijze heel veel ellende veroorzaakt en dat zogenaamd allemaal uit de naam van God! Ja, ja, de macht die zij hadden was groot en heden ten dage komt er zoveel aan het licht dat je steeds vaker denkt: ‘Wat waren het toch een stelletje arrogante misdadigers die dit zogenaamd uit naam van God even besloten’…  Maar ja, hel en verdoemenis kon men preken en het in hun ogen ‘gewone volk’ kroop wel voor hen. Zo is er veel leed verspreid en kruidenvrouwtjes verdwenen als heks op de brandstapel.

Toen de industrie zijn belangen kreeg waren deze wijsheden helemaal taboe en tegenwoordig gaat men zover dat er op de verpakking van homeopathische middelen niet meer vermeld mag staan waar een bepaald product positief bij kan ondersteunen.

Hoever gaat men anno 2012?
Men gaat ver, dat bleek in het weekend van eind augustus, begin september jongstleden. Rineke van den Berg trekt publiek door het hele land heen op verschillende locaties. Zij organiseert dit zelf en komt ook op uitnodiging. Daardoor kan het gebeuren dat je haar naam ook tegen kunt komen op de agenda van de ‘Gezond Verstand Avonden’, omdat locatie houders naast de vele andere sprekers ook de naam van Rineke tegen komen met een omschrijving van haar lezing.

Wij selecteren de sprekers en onderwerpen, deze moeten altijd matchen met dat wat we voor ogen hebben bij het concept GVA. Onderwerpen verteld door mensen met kennis. Dat kunnen diverse beroepen zijn, kwekers, artsen, schrijvers, maar ook personen met een speciale interesse waar men veel over weet te vertellen, de intentie is om kennis te delen en te verspreiden opdat men gaat inzien dat wat de overheid ons voorschotelt maar zeer beperkt is, vaak onvolledig of gewoonweg niet klopt!

Zo ‘arrogant’ durf ik wel te zijn; veel informatie klopt niet. Bekijk de site van het voedingscentrum en handel contra, dan doe je het goed. Om te griezelen als je bedenkt dat scholen de adviezen van het voedingscentrum opvolgen.

Neem het RIVM. Vaccinaties zijn veilig en effectief...!
Vaccinaties zijn niets anders dan een belediging aan het immuunsysteem van de mens! De fabrikanten willen ons laten geloven dat wij als mensen zo stom in elkaar zitten, dat ons lichaam werkelijk te suf is om voor de duvel te dansen, zodat vaccins echt noodzakelijk zijn om ons leven te redden!

Laten die vaccins nu veel schade aanrichten, kanker veroorzaken en andere afwijkingen en gebreken. Maar als we dat zeggen dan zijn we verkeerd bezig. Zouden we in vroegere tijden geleefd hebben, was de brandstapel al lang opgestookt! Verbannen als heks!

Wel, ik kan alleen maar zeggen: het wordt me nog lang niet te heet onder de voeten dus we gaan maar door met elkaar. Want bij veel collega waarschuwende dames en heren werkt het exact hetzelfde en hoe meer tegenwerking en beledigingen, hoe meer wij met de andere kant aan komen maar dan via positieve boodschappen.
Daarom is het zo belangrijk dat we niet alleen kijken naar de geneeskrachtige kant van de planten, kruiden en andere gewassen maar tevens naar de culinaire kant om dat wat de groentewinkels ons aanbieden aan te vullen zodat we een hoogwaardige maaltijd kunnen presenteren.

Wie dit begrijpt zal ook inzien dat vaccins duivels zijn en al die pakjes en zakjes met de verkeerde toevoegingen ons alleen maar ziek maken en dat de jeugd ongelooflijk benadeeld wordt via de verkeerde informatie. Door al deze ervaringen waar men landelijk tegen aan loopt groeit het aantal locaties van de GVA en is de sprekerslijst van  dusdanige kwaliteit dat we daar met velen trots op zijn.


Zo zijn we ook trots op het verhaal wat Rineke vertelt..!
Rineke verspreidt het verhaal over de Zwarte Zalf. Zwarte Zalf is al een oud recept wat de Indianen al meer dan 300 jaar geleden gebruikten. Een recept wat al zolang bekend is, maar in onze huidige tijd vooral verbannen moet worden.

Het verhaal van de Zwarte Zalf is dat, wanneer je een plek op je huid hebt die je niet vertrouwt, je deze zalf 24 uur op kunt smeren op die bewuste plek. Wanneer er na 24 uur niets te zien is dan wil dat zeggen dat er geen verkeerde en/of onrustige cellen zijn en er dus geen kanker geconstateerd kan worden. Als er wel een reactie is in de vorm van een beginnende korst dan is er wel iets aan de hand maar zal het lichaam aangestuurd door het eigen systeem deze ongerechtigheden opruimen.

De Zwarte Zalf bestaat uit vier kruiden die op zichzelf niets doen met de eventuele kanker maar wel het lichaam activeren aan de slag te gaan. Kijk dat is nu de basis van alle goede genezingen, het eigen systeem moet een positieve por krijgen om niet meer zo lui te zijn en aan de slag te gaan.

En dan komen we weer bij de vele verkeerde invloeden zoals onder andere vaccinaties. De lichaamsvreemde stoffen die we jaar achter jaar inspuiten, slikken, opsmeren of anders aan boord krijgen stapelen zich zo op dat het lichaam helemaal uit balans raakt. Een lichaam dat niet normaal kan functioneren kan ook niet adequaat reageren op de diverse vormen van kanker. Overigens is kanker een boodschap aan de persoon die hiermee geconfronteerd wordt. De boodschap is dat het lichaam zo verstoord is dat je nu en wel nu meteen keuzes zal moeten maken. 3

Wie blijft leven zoals hij of zij altijd leefde moet dan ook niet raar opkijken als de behandeling je niet dat kan geven wat je ervan verwachte.  Zwarte Zalf wordt door Rineke aangereikt als een middel dat al eeuwen beproefd is en waar al velen succesvolle resultaten mee hebben behaald.

Op geen enkele wijze liet TROS-Radar in haar uitzending over zwarte zalf de waarheid in het midden liggen.. Een vooringenomenheid die een journalistiek onafhankelijk programma volledig misstaat..!

Totdat…
Totdat Rineke op vrijdag 31 augustus werd opgewacht door een cameraploeg, zittend in haar auto werd zij ondervraagd en aan de praat gehouden. De politie kwam erbij en duidelijk was dat dit vooropgezet spel was, Rineke werd meegenomen in de politieauto en verdween anderhalve dag achter slot en grendel. Uiteraard werd zij gefouilleerd, stevig ondervraagd en haar huis werd doorzocht door een twintigtal personen. Men nam de administratie, computer, telefoon en de Zwarte Zalf mee. Na anderhalve dag werd zij vrijgelaten maar er hangt haar een proces boven het hoofd.

Hoe kon dit ontstaan? Het televisieprogramma Radar heeft met een verborgen camera opnamen gemaakt tijdens een lezing van Rineke. Een dame vroeg informatie voor haar doodzieke moeder die niet het reguliere circuit in wilde en men had er alles voor over om met goede resultaten te eindigen. Achteraf bleek dat dit opgezet spel was.

Dankzij programma’s als Radar ontstaat een hetze, een verkeerd beeld en een hoop ellende! Maandagavond 3 september kon men dit op televisie allemaal bekijken. (kijk HIER naar het artikel hier op de site) Eerlijk gezegd moet ik bekennen dat ik, toen ik deze uitzending bekeek ook dacht: ‘Help, Rineke wat zeg je nu? …’
Ze sprak de zin uit dat men de Zwarte Zalf het land binnen smokkelde en bij het horen van deze uitspraak kreeg ik nog net geen kippenvel.

Wie zegt dat nu?
Maar ook hier zit weer een ander verhaal achter en ik had het kunnen weten. Men heeft deze zin die als een grap is geuit zo geknipt en geplakt dat het nu net lijkt alsof dit de waarheid is. Zelf heb ik dat ook meerdere malen meegemaakt. In de zomer van 2011 kwam een journalist naar Bergen voor een interview. Men wilde dit op de radio uitzenden en het ging over de Mexicaanse griep, een terugblik. Dit was voor een ochtendprogramma in de zomertijd, oftewel, ‘komkommertijd’.

Toen ik het later terug hoorde dacht ik ook: ‘Ja zeg, wat is dit?’ Men had Ab Osterhaus, onze welbekende viroloog die allen altijd in de angst jaagt apart geïnterviewd en dat verweven tussen de vragen die men mij stelde. Dat wat ik zei klopte wel maar het hele verhaal komt toch weer heel anders over.

Zo gebeurde het ook dat een interview met mij altijd vooraf opgenomen werd voor radio of televisie. Lekker veilig; zo liep men niet de kans dat ik er live iets uit gooide wat niet meer gewist kon worden. Maar dames en heren van het RIVM zaten wel live in de uitzending en logisch want zij kwaken naar dat wat van hen wordt verwacht. Hun leven is verbonden met dat wat zij doen want hun inkomen is hun zekerheid en als je anders gaat spreken sta je op straat. Duidelijk toch? De farmacie heeft de invloed en de overheid knikt ‘ja’…

Andere keren verbood het ministerie van Volksgezondheid dat ik in bepaalde programma’s mocht komen en werd ik weer afgebeld of hoorde ik gewoon niets meer. Wij hebben nergens belang bij dan alleen dat we de goede informatie willen delen en de andere kant aan willen wijzen opdat men zich eerst gaat verdiepen of zich laat voorlichten door onafhankelijke personen. Dus als we de kans kregen de waarheid te vertellen deden wij dat en dat mocht nu juist niet!

Media oprecht? Nee!
Media met passie? Nee!  En zo is Rineke ook mishandeld door medialand maar wel met ernstige gevolgen. Haar verhalen worden zo in één keer letterlijk zwart gemaakt. Haar integriteit is in een verkeerd daglicht geplaatst. Haar eer is aangetast. En alle Nederlanders die mogelijk met dit product met goede eigenschappen geholpen zouden kunnen worden zijn in één keer een illusie armer! De brandstapel is er niet maar dit is moderne heksenjacht! Rinekes intentie kennen wij en wij blijven haar openlijk steunen door haar de gelegenheid te geven om haar verhaal via de locaties van de GVA te blijven verspreiden. Wij laten ons niet intimideren door dergelijke flauwekul.

Dr. Ryke Hamer, kapot gemaakt door het farmaceutisch-industrieel complex..!
Artikel lezen

De geschiedenis herhaalt zich…
Op zondagmiddag 8 maart 2009, ja dat is even geleden maar mijn geheugen is niet aangetast door aluminium en andere negatieve invloeden dus ik kan nog steeds redelijk alles onthouden, was ik in Amersfoort. Tijdens die middag, georganiseerd door de werkgroep, indertijd in samenwerking met Henk Trentelman auteur van het boek: ‘Chemo?… Of kan ik zelf kiezen?..., konden we luisteren naar diverse sprekers, onder andere naar Casper Rutten.
Casper vertelde over de GNM (Germaanse Geneeskunde) van Dr. Ryke Geert Hamer, een andere visie wederom op het onderwerp kanker. De vijf biologische natuurwetten staan hierbij centraal. Wij zaten erbij en hebben echt niets in de gaten gehad. Later bleek dat ook toen Radar met een verborgen camera aanwezig was geweest en Casper op de televisie heeft afgeslacht. Waarom?

Kanker is een industrie! Alle oplossingen die niet uit de koker komen van de industrie worden verguisd, verbannen en regelrecht afgeslacht. Maar als iemand overlijdt aan de chemo is dat voor die persoon gewoon botte pech en kraait er geen haan naar. Als iemand na zijn of haar chemokuren een paar jaar later overlijdt aan een andere aandoening heeft men medelijden in de trant van: ‘Heeft hij of zij zich zo dapper door de ziekte kanker heen geslagen en is de doodsoorzaak nu bijvoorbeeld longontsteking’. Geen haan die er naar zal kraaien en opperen dat deze longontsteking is voortgekomen juist uit die chemo behandelingen. Het systeem is zo ontregeld en aangetast dat het niet meer normaal kan functioneren. Maar dan heeft hij of zij er tenminste wel alles aan gedaan.  Geen blaam voor de artsen en waag het niet negatief te spreken over deze behandelingen.

Is Zwarte Zalf dan pijnloos?
Nee, het genezingsproces kan met pijnen gepaard gaan maar dat zijn natuurlijke reacties van het lichaam. Onderaan een verslag van Josee van Dooren. Een persoonlijk verslag zonder het mooier te maken dan het is maar wel met goede resultaten.En je kunt je wel afvragen wat je liever wilt. Een zalf met vier kruiden, al eeuwen geleden als normaal bekeken, die het eigen systeem aan het werk zetten. Of zware chemo kuren, eventueel bestralingen er overheen, mogelijk vooraf gegaan door operaties.

Kanker is een industrie. Was het toeval dat de uitzending van Radar hier aandacht aan besteedde op maandag 3 september, de week dat het KWF weer volop in actie was via de collectebussen? Is het je ook weleens opgevallen dat een collectant altijd een bekende uit de eigen buurt is? Je durft dan op voorhand al niet te weigeren want: ‘wat zal men wel van mij denken?’ Dat zit psychologisch zo goed in elkaar. Maar door steeds maar geld in deze bussen te deponeren houden we zelf de kankerindustrie in stand. Een euro hier, een euro daar en alles bij elkaar opgeteld halen vrijwilligers veel binnen voor de bankrekening van het KWF.

Men weet al heel lang dat kanker een natuurlijke reactie van het lichaam is en juist niet behandeld moet worden zoals men dat in de ziekenhuizen aanbiedt. Daar teken je het eigen doodvonnis als je dit pad gaat bewandelen. Wanneer men daar geen uitkomst meer kan bieden gaan velen uit wanhoop het andere circuit in en als dan blijkt dat het lichaam al zo verpest is door de chemo en de rest wat hem of haar is aangedaan, is men helemaal ontdaan als natuurlijke hulp ook geen redding meer kan bieden.

Helaas, de volgorde was verkeerd. Als men nu eerst eens met natuurlijke middelen aan de slag gaat, de werkelijke oorzaak opzoekt van het waarom men kanker kreeg en daar aan gaat werken dan zullen er andere resultaten geboekt worden. Maar aangezien kanker een industrie is, mogen natuurlijke middelen geen grootschalige bekendheid krijgen. Wat bij elke ziekte steeds weer naar voren komt, als je inzicht hebt in hoe je lichaam werkt, is het feit dat zuurstoftekort parten speelt. In een zuurstofarme omgeving ontstaan negatieve reacties. Transvetten, via alle producten zoals verpakt koek en andere ‘vullingmiddelen’, de aangeboden smeersels voor op brood en om in te bakken en braden, werken als gif in ons lichaam.

Het gegeven dat we juist verzadigde vetten moeten eten wordt via alle mediakanalen en andere overheidswegen hevig tegengesproken. We doen ons zelf hevig te kort door niet de juiste vetten te eten en ons vol te gooien met de verkeerde producten. Dat veroorzaakt bij heel veel mensen kanker en dan  moet chemo alles oplossen en de illusie blijft leven dat als we maar genoeg in de collectebussen gooien, deze problemen wel opgelost zullen worden. In al die jaren dat men zogenaamd ‘onderzoek’ doet kunnen we alleen maar constateren dat het aantal kankerpatiënten stijgt; wij zullen al snel te maken krijgen met het gegeven dat één op de twee personen hiermee geconfronteerd wordt. En hoe de industrie de media bespeelt en zo programma’s als Radar op een ordinaire wijze toeslaan, wat we moderne heksenjacht noemen!

Rineke, wij redeneren maar dat we in het verleden met velen op de brandstapel verdwenen maar dat ons dat nu niet zal gebeuren. Wij blijven je steunen en de waarheid zal zegevieren! Het wordt ons niet te heet onder de voeten en gezamenlijk blijven we de informatie verspreiden en een ieder is vrij hier wel of geen gebruik van te maken!

Anneke Bleeker, 10 september 2012
www.gezondverstandlezingen.nl
www.verontrustemoeders.nl

* * *
De ervaringen van Josee van Dooren met Zwarte Zalf (Black Salve)
Mijn ervaringen met Black Salve bij huidkanker: het werkt echt!

‘De natuur heeft ons alles gegeven wat wij nodig hebben’

Hiervan ben ik overtuigd en dat is ook één van de redenen dat ik Biophotonen Therapeut geworden ben. Het draait om balans, in je lijf zitten, voelen wat er gebeurt en verantwoording nemen voor wie je bent en hoe je bent en hoe je leeft. Bij gezondheidsproblemen niet meteen grijpen naar medicijnen, maar de oorzaak vinden en daar wat aan doen, op een zo natuurlijk mogelijke wijze.

In juni 2011 werd bij mij basaal cel carcinoom gediagnosticeerd na een biopt uit een verdachte plek op mijn buik. Mijn huisarts schreef chemo crème voor, ‘de beste optie voor jou, want ik weet dat je tegen bestralingen bent en opereren op die plek is erg lastig’. Volgens hem is chemo crème totaal ongevaarlijk maar wel zeer effectief bij deze vorm van huidkanker, het gaat alleen maar de huid in dus geen belasting voor het lichaam en geen gevolgen op de langere termijn, dus waar maak ik me druk over, zo zegt hij.

De bijsluiter waarschuwde voor geaborteerde foetussen en gevaarlijke borstvoeding, dus hoezo? Daarnaast had ik op mijn rug een moedervlek die opeens dikker was geworden en vreemd aanvoelde en nog een voor mij dubieuze plek. De huisarts keek er even naar en vond deze plekken volkomen normaal. Hij wilde ze er wel even afschrapen als ik er last van had. Nee, dank je! Mijn speurtocht naar natuurlijke alternatieven bracht mij bij black salve. Ik heb veel informatie op internet opgezocht, studiemateriaal gelezen, overleg gehad met collega therapeuten en dvd’s bekeken.

Black salve is een kruidenmengsel dat al in een ver verleden door de Inca’s werd gebruikt bij allerlei ontstekingen, wratten e.d.; helemaal puur natuur. De zalf creëert op de plek des onheils een lichte verbranding terwijl foute cellen stuk worden gemaakt. Hierdoor wordt het immuunsysteem (witte bloedcellen) lokaal extra geactiveerd. Gezonde cellen reageren er niet op! Op deze wijze ontstaat een zweer – bestaande uit afgestorven tumorcellen en witte bloedlichaampjes – die het lichaam er zelf uitwerkt. De tumor valt er uiteindelijk als een klompje uit.

Ik heb de proef op de som genomen en keurig de gebruiksaanwijzing opgevolgd. Eerst een willekeurige plek op mijn bovenbeen en buik ermee ingesmeerd en 24 uur laten zitten. Resultaat: alleen een beetje een rode huid, een licht verbrand gevoel. Trekt snel weer weg.

1 juli 2011: Start behandeling huidkanker op mijn buik. Dit was de originele plek, wel al langere tijd behandeld met biophotonen therapie, maar niet weg te krijgen: nu zo klein als een dubbeltje. (foto 1)
02 juli 2011: Na 24 uur afgedekt met black salve zijn er diverse witte en zwarte puntjes te zien. (foto 2)

Het doet wel erg zeer, een stekende brandende pijn die al een paar minuten na het opbrengen begint. Ik voel dus duidelijk dat de black salve zijn werk doet! (foto 3)

08 juli 2011: het proces werkt nog steeds door, er vormen zich ook zweertjes verderop in de huid, waar ik geen zalf op had gedaan. De pijn is en blijft heftig! Blijven smeren met bijv. Calendula om de huid soepel te houden en te genezen. (foto 4)

14 juli 2011: Pijn mindert, nu alleen nog maar korstjes necrotisch (dood) weefsel

20 juli 2011: de korstjes vallen er als klompjes uit (foto 5) En helaas heb ik deze plek op mijn buik vaker moeten behandelen.

Oorzaak: volgens mijn eigen theorie als biophotonen therapeut en een arts die integrale geneeskunde uitoefent door het nemen van een biopt waarbij cellen naar binnen worden geduwd en vooral omdat we de oorzaak nog niet hadden aangepakt; is het alleen basaal cel carcinoom of komt het ergens anders vandaan? Wat is de werkelijke oorzaak? Waarom juist op deze plek?

Dan de plek op mijn onderrug die ik niet vertrouwde, die heb ik ook behandeld. Maar helaas heb ik geen startfoto hiervan, het zag eruit als een heel donkere dikke moedervlek/sproet, beetje rood, zo groot als een doperwtje.

08 juli 2011: 3 dagen na de 24 uur met black salve. De pijn is heftig, stekend en brandend, scherp. Nu weet ik zeker dat mijn gevoel juist was; dit weefsel is niet gezond!

16 juli 2011: het necrotisch weefsel valt er als een klompje uit. Ik zie toch nog vreemd weefsel en besluit meteen nog een keer black salve te smeren

19 juli 2011: je ziet duidelijk allemaal satellietjes, wat goed dat de zalf die allemaal pakt! Wel veel pijn

21 juli: de ontstekingen kruipen naar elkaar toe en vormen één geheel
26 en 27 juli: precies als de boekjes en dvd, er vormt zich een echte klomp dood tumor weefsel

29 juli 2011: Wauw! De tumor is eruit gevallen! Zo groot en zo dik als een euromuntstuk. Een mooi schoon gat blijft over. Het voelt als net hard geworden kauwgom, stug en hard. En na twee dagen was het gat al helemaal dicht.

27 augustus 2011: bijna een maand later, zie je dit er nog van

29 Juli, de huidaandoening is uit de huid gekomen.

Dus: zonder chemische rotzooi kun je heel selectief, kankercellen zelf behandelen en je lichaam het werk laten doen. Dan heb je geen last van de bijwerkingen van chemozalven op de korte, maar vooral ook op de langere termijn, want welke schade richt dat aan in het lichaam? Alles wat je op je huid smeert, wordt opgenomen en gaat het hele lichaam door. En de lever moet het allemaal verwerken en afbreken. Snijden brengt ook risico’s met zich mee; kun je alles wel weghalen? Wat gebeurt er tijdens zo’n ingreep, waar gaan al die tumorcellen heen?

27 augustus, de huid heeft zich volledig hersteld; het plekje is weg en er is alleen nog een gezond-roze huid zichtbaar.

Bestralen is zeer ongezond, er worden vele goede cellen kapot gestraald en de straling gaat via bloed- en lymfbanen door het hele lichaam. De cijfers liegen er niet om: op de plek van bestraling ontstaat vaak later weer tumorweefsel.
Tot slot mijn advies: luister naar je lichaam, koester het, voel het. Huidkanker staat praktisch nooit op zichzelf. Waar komt het vandaan? Welke organen zijn uit balans? Wat kun je nog meer doen? Let op: er zijn vele aanbieders van black salve in binnen- en buitenland. Er zijn grote verschillen in samenstelling, kwaliteit en prijs. Informeer jezelf!

Succes & gezondheid gewenst,

Josee van Dooren
——

Tot slot plaatsen we hier graag 2 reacties die onder het artikel verschenen over Zwarte Zalf, hier op de site, naar aanleiding van de TROS-uitzending.

de eerste reactie:

Tja we zijn tegenwoordig zoekende..wie spreekt de waarheid. Een gedegen onderzoek naar mensen die er baat bij hebben gehad mis ik in deze. Je mag volgens RADAR wel reageren als je negatieve ervaringen hebt….en de positieven reacties dan?? Je hoeft maar te Googlen naar “black salve” en vervolgens naar “images” en dan zie toch weer een door het RADARteam gebruikte foto. Maar niet de foto’s die erop volgen. Zie deze link HIER Wat blijkt………? De helende foto’s zijn er tussen uit gehaald!

Het blijft 50/50..ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheden. Met chemo gaat ook ontzetten veel verkeerd en kapot. Tot nu toe heeft niemand in mijn omgeving het gered met die chemie of ze kregen er héél raars na…dat is ook bedenkelijk. Met name aan de longen en ook al waren het “niet rokende mensen”

Ooit gehoord van het zilvernitraat (AgNO3) om wratjes weg te etsen…? Het weefsel wordt eerst zwart en de wrat sterft dan af… En dit middel wordt nog steeds verkocht, vergis je niet. Veel middelen zijn een “Corrosieve substantie” waarvan zoals prof. Drs. Renger Witkamp over spreekt als hij het heeft over ‘zwarte zalf’ maar het blijft summier en er blijven vraagtekens???.. Kent hij dan mensen die zowel negatieve als positieve ervaringen hebben? En in de uitzending is niet duidelijk naar voren gekomen wat er in de zalf zit… of ik heb iets gemist..? Iets wat ze bij uitzendingen over voedingsmiddelen wel haarfijn wel kunnen uitzoeken zou nu ineens moeilijk zijn?Ik zou erg graag mensen willen horen die wel (denken) baat gehad te hebben met deze methoden…of het nu binnen de Nld grenzen of er buiten, dat maakt mij niet uit en met foto’s en Drs. verklaringen graag.

Als men de alternatieve geneeskunde op de kaart wil zetten en de mensen wakker willen schudden dan wel met gedegen bewijzen. Ik sta er open voor. Nooit geschoten is altijd mis….en misstanden zijn er ook in de reguliere geneeskunde maar helaas wordt dat weg gemoffeld vanwege de te verwachte schadeclaims. Er is iets ontzettend fout in het hele systeem wat zorgsector heet. Te veel euro’s zijn er mee gemoeid.

* * *
de tweede reactie:

Ja je komt voor den dag met van allerlei vraagtekens. en daarom natuurlijk blijft het gezanik door gaan , en zo komt nooit een einde aan het onder mijnen van een ieders gezondheid door het vernietigen van wat we verteren en de allopathisch vergif medicijnen en vaccines dat we dagelijks geadviseerd worden on in te slikken en ingeënt te worden om de criminelen maar te spekken…

Laat ons eens eerlijk zijn en durven te zeggen dat de koning naakt op het paard zit. is.We worden allemaal van kinds been af geïndoctrineerd. Nergens gaan mensen dood aan natuurlijke geneesmiddelen . Het gezond voedsel dat niet vernield word op een of andere manier, kan er voor zorgen dat we ons hele leven gezond blijven. Kijk naar het wild, nergens staan die op eer rijtje voor een kliniek..! Ze blijven kern gezond tot dat ze doodgaan door ouderdom of dat ze iets overkomt.
Dat kan zo ook met de mensen, maar we worden allen aan gevallen door de Elite/Illuminati/Banksters. Die de UN ( United Nazis) de WHO ( World homocide Organisation) en de FDA ( Fascist disease adminitration) beheren en wel degelijk de duurzame ontwikkeling gebruiken door Codex Alimentarius om ons uiteindelijk zonder dat we het in de gaten hebben, ons en onze kinderen af te maken.

De Koning is naakt en als we dat niet willen zien dan gaan we er aan, punt uit. Liposomal vitaminen C , Colloïdaal Zilver, en Vitamine D3 zijn gezamenlijk een goed begin om by de moordenaar fascistische dokters weg te blijven. Zwart zalf werkt uitstekend, veel beter dan het mes te gebruiken dat woekering en verspreiding veroorzaakt.Ja het kan soms een deuk achter laten, want dat zijn de kankercellen die verwijderd worden . Maar wat heb je liever een deuk die later wel grotendeels verdwijnt of dood gaan.

Gebruik je gezond verstand terwijl je het nog hebt, want daar zijn zo ook al jaren mee bezig on een zombi van je te maken door Fluoride by het water te voegen en Kwik en andere zeer vergiftige stoffen bij de vaccines te stoppen. Waarom denk je soms dat ze zoveel jongeren van allerlei vaccines willen geven, het is nooit genoeg tot dat ze sterven . Dat is vanzelfsprekend, ze willen ons kapot hebben en alles wat we bezitten van ons afnemen. Mensen word toch wakker, we worden voortdurend voor de gek gehouden door een stelletje sociopathische en pathologische/megalomanische moordenaars, die topleidende posities hebben, waar onze eigen Koningin en onze politicus deel van uitmaken. Wees toch slim en leer de duivels en satanisten te herkennen en in de gaten te houden want ze steken in de rug.

Neem me niet kwalijk, ik woon in Nieuw Zeeland en mijn eerste taal is Engels , mijn Nederlands is gebrekkig, maar ik ben medische analist van beroep. En begrijp wel het een en ander van deze zaak.

Emanuel ANZML Sc

bron/origineel van wanttoknow

terug naar ‘kanker‘ of ‘huid