Zuur/base/bloedgroep

Zuur- basebalans en bloedgroeptheorie

Er gaat geen maandelijkse kennisavond in Soest voorbij of er zit wel iemand die begint over de bloedgroepentheorie van Peter D’Addamo. De bloedgroepentheorie van D’Addamo klinkt leuk, maar is grote onzin. Iemand die zegt waar het op staat is Bee:

Zij schrijft in dit artikel……het volgende treffende citaat:

All human bodies are exactly the same, just like animals of the same species are in the wild. For example, all cats and dogs are carnivores, meaning they require all meat and fat foods from other animals, in order to be healthy.

Therefore, there are no different body types, blood types, race differences, or metabolic types (as claimed by Dr. Mercola and others), that require anything different than any other human body in order to be healthy.

Net als wilde diersoorten allemaal hetzelfde nodig hebben maar in diverse ecosystemen en klimaten andere keuzes tot hun beschikking hebben om tot die noodzakelijke voedingsstoffen te komen, zo geldt dat voor de mens ook. Het boek van D’Addamo valt onder de categorie: Nice try, goodbye, don’t waste my time.

Dan de zuur-basetheorie. Helaas lijkt het wel of alle natuurartsen en -therapeuten in Nederland lijden aan dit alternatieve dogma. Allemaal praten ze elkaar na, net zo goed als reguliere artsen dat doen over verzadigd vet en cholesterol.

De twee redenaties op een rijtje en hun overeenkomsten:

Regulier zegt dat verzadigd vet en cholesterol hart- en vaatziekte veroorzaken omdat ze je aders verstoppen. Aanbevolen wordt een voedingspatroon dat rijk is aan koolhydraten, liefst uit granen, met zo weinig mogelijk dierlijke vetten en cholesterol. Een nagenoeg vegetarisch eetpatroon dus, gebaseerd op suikerverbranding.

Alternatief zegt dat ziekte verzuring is en dat we er dus verstandig aan doen om een overwegend basisch voedingspatroon aan te houden, waarbij we verzurende voedingsmiddelen drastisch beperken. Granen zijn verzurend dus deze worden ook vaak teruggebracht, maar daarnaast opnieuw dierlijke vetten en cholesterol. Koolhydraten uit groente en fruit worden warm aanbevolen, omdat deze basisch zijn. Een nagenoeg vegetarisch eetpatroon dus, dat gebaseerd is op suikerverbranding.

Zie je de overeenkomsten? Vanuit verschillende redenaties komt men beide uit op het zo veel mogelijk vermijden van dierlijke voeding. Laten we nu gaan kijken naar de evolutie, traditie, historie en anatomie van de mens. We komen dan tot de onvermijdelijke conclusie dat de mens zich miljoenen jaren grotendeels of zelfs vrijwel geheel heeft gevoed met dierlijke voeding. Volgens de regulieren zouden we dus massaal aan hart- en vaatziekte moeten zijn gestorven. Volgens de alternatieven zouden we met z’n allen volledig verzuurd hebben moeten zijn. Maar nee, we hebben het aan onze vleesetende voorouders te danken dat jij en ik hier nu nog zijn. En met ons bijna 7 miljard anderen!

Er is dus overweldigend historisch bewijs dat de consumptie van dierlijke voeding al van het begin der mensheid leidt tot vruchtbaarheid en voortplanting. Hoeveel vegetarische of veganistische volkeren ken jij die vijf achtereenvolgende generaties in goede gezondheid zich voort weten te planten? Die zijn er niet, want al die verzadigd vet- en cholesterolarme en basische voeding maakt nl. onvruchtbaar!

Het is ook zo logisch als wat. Waarom zijn we pas zo’n 10.000 jaar geleden landbouwers geworden en granen gaan verbouwen en vee gaan houden? Kwamen we niet eerder op het idee? Nee, we beleefden wereldwijd de ene ijstijd na de andere en er was geen plant te bekennen onder die sneeuw en dat ijs waar wij met onze handen bij konden (we hebben geen klauwen om te graven). Er waren wel planteneters (dieren) met natuurlijk ‘gereedschap’ en wij volgden de kuddes en joegen op hen. Wij zijn geen vegetariërs, wij eten ze! We waren opportunisten en als er wel sprake was van plantengroei aten we ook plantaardige voeding, het is maar net wat er op ons pad kwam. Daarom ook zijn we, nadat de aarde opwarmde, landbouwers en veehouders geworden, dit leverde ons een evolutionair voordeel op. Ons volledige spijsverteringsstelsel is ingesteld op een omnivore (opportunistische) eetstijl. De hoofdmoot van onze voeding is echter heel lang dierlijk geweest met aanvullend plantaardige voeding. Vandaar dat we jager-verzamelaars waren, met het woord ‘jager’ voorop. Heb je ooit grottekeningen gezien van granentelende mensen? Ik niet, ik zie ze alleen maar achter beesten aanhollen.

Als dit onze evolutionaire achtergrond is dan kun je noch het reguliere dogma dat zich tegen verzadigd vet en cholesterol keert, noch het alternatieve dogma dat zich tegen zuurvormende voeding keert hoog houden. Je kunt simpelweg niet met een pH-meter bepalen of een voedingsmiddel gezond is of niet, dat is absurd. pH staat trouwens voor potential of hydrogen, de dichtheid van waterstof. Waterstof is zuurvormend. Hoe meer waterstof een voedingsmiddel bevat, hoe lager de pH is. En dit is waar de alternatieve en reguliere theorie samenkomen en waaruit pijnlijk duidelijk wordt dat dit twee kanten van dezelfde dogmatische medaille zijn. Verzadigd vet is nl. verzadigd omdat het rijk is aan…waterstof. Ons lichaam draait echter op het zuurvormende waterstof en het basische zuurstof. Het zeer evenwichtige waterstofperoxidemolecuul laat dit mooi zien: H2O2, twee moleculen waterstof en twee moleculen zuurstof. Dit lichaamseigen molecuul geeft aan dat beide van evenveel belang zijn.

Sterker nog, de natuur geeft de voorkeur aan zuurvormend boven basisch! Om een goede bottenstructuur te behouden hebben we calcium en fosfor nodig. Calcium is basisch en fosfor is zuurvormend. Aangetoond is dat we dagelijks twee gram fosfor nodig hebben en anderhalve gram calcium. Meer zuren dan basen dus. Vroeger spraken doktoren ook niet van een ‘zuur-basenbalans’, maar van een calcium-fosforbalans. Dat was veel beter, want daarmee werd het belang van beide mineralen erkend. Door de pH-meter te hanteren, zijn we fosforrijke voedingsmiddelen gaan veroordelen vanwege hun zuurgraad, een ernstige denkfout! Want welke voedingmiddelen blijken rijk te zijn aan fosfor? Juist ja, dierlijke producten en granen, noten, zaden en bonen!

We weten ook dat de basis van zout natriumchloride is. Natrium is basisch en chloride is zuurvormend. Hoe zijn die twee verdeeld? Ongeveer 30% natrium en ongeveer 60% chloride, opnieuw een balans in het voordeel van zuur! Dat chloride is van levensbelang, aangezien het een van de weinige voedingsbronnen is van maagzuur, waterstofchloride (HCl), twee zuren die samen zoutzuur vormen en een bijzondere zure pH horen te hebben van 2 of lager! Hoe verklaren de alternatieven eigenlijk dat ons speeksel basisch hoort te zijn, ons maagzuur zuur, onze urine licht zurig, onze huid eveneens licht zurig en ons bloed licht basisch? Zou het kunnen dat er verschillende systemen in ons lichaam zijn die gebaat zijn bij zowel een zure als een basische omgeving en dat beide even belangrijk zijn?

Nog een laatste argument tegen de zuur-basetheorie. De natuur bedient zich op elektromagnetisch niveau van positieve en negatieve ionen. De positieve lading bevordert afbraak, de negatieve bevordert opbouw. Opnieuw zijn beide even belangrijk. De cyclus van de natuur is voortdurende opbouw en afbraak, leven en dood. Celvernieuwing zou zonder dit proces niet mogelijk zijn. Ziekte moet gezien worden als meer afbraak dan opbouw en dus meer positieve dan negatieve ionen. En nou komt-ie: vertaald naar zuren en basen zijn zuren negatief geladen en basen positief! M.a.w. zuren bevorderen opbouw en basen bevorderen afbraak! Vetten en eiwitten zijn bouwstoffen. De voorlopers van eiwitten zijn aminozuren, vetten geven ons vetzuren. Onze ultieme bouwstenen, ons DNA en RNA, zijn zuren: desoxyribonucleïnezuur en ribonucleïnezuur. En wat te denken van de kern van onze cellen, die nucleinezuur bevatten?

Vind je het gek dat je dus meer fosfor nodig hebt dan calcium voor gezonde en sterke botten? Vind je het gek dat er meer chloride dan natrium in zout zit? De natuur staat altijd aan de kant van opbouw boven afbraak. Wie dus overwegend basisch eet, eet dus overwegend positieve, afbrekende ionen! Het mooie van het evenwichtige H2O2-molecuul is dat dit uiteenvalt in je lichaam in waterstof en zuurstof en dat het lichaam op basis daarvan zelf kan bijsturen richting zuur of basisch daar waar nodig.

Hopelijk wordt je nu duidelijk waarom we geen enkele simplistische theorie voor zoete koek moeten slikken, of deze nu uit reguliere of uit alternatieve hoek komt. Je lichaam weet zelf heel goed wat het moet doen met VOLLEDIGE en VOLWAARDIGE voeding, je hoeft je totaal niet bezig te houden met je bloedgroep of met de zuurgraad van de voeding.
Mike
———

Ik krijg regelmatig vragen over het onderwerp zuren en basen en geef hierbij een aanvulling op bovenstaande post, die hopelijk meer duidelijkheid biedt.

Allereerst is het van belang om duidelijk te maken dat ik niet het bestaan van de zuur-base-balans ontken. Wat ik bestrijd, is dat ‘zuurvormende voeding’ verzuring in het lichaam teweeg zou brengen. Dat is te kort door de bocht. Er is zowel een aandoening die acidose wordt genoemd (extreme verzuring) als een aandoening die alkalose heet (extreme alkalisering). Hieruit blijkt dat het evenwicht tussen zuren en basen juist heel belangrijk en delicaat is! Nogmaals, dit evenwicht ontken ik geenszins!

Tevens blijkt hieruit dat het even ziekmakend is om te alkalisch te zijn als dat je verzuurt. Waarom horen we alleen over verzuring, terwijl verkalking links en rechts eveneens volop om zich heen grijpt? Met een vreemde soort logica wordt verkalking vaak toegeschreven aan…verzuring. Dat is zoiets als een ijstijd toeschrijven aan de gevolgen van de opwarming van de aarde, ook deze vreemde en onlogische redenatie horen we maar al te vaak! Of de aarde warmt op, of deze koelt af. Of je lichaam wordt te zuur, of het wordt te basisch. Wordt het niet onderhand tijd dat we gaan inzien dat een verstoorde zuur-base-balans zowel richting verzuring als alkalisering kan doorslaan en dat beide niet goed voor je zijn?

Wat veroorzaakt dan wel verzuring in het lichaam?

Te weinig maagzuur is het gevolg van chronische stress, waardoor de bijnieren verzwakt en uiteindelijk uitgeput raken. In tijden van stress investeert het lichaam niet in voedselvertering, een bijzonder energie-rovend proces. Maagzuur heeft een bijzonder lage pH, maar als je er te weinig van hebt wordt je maagomgeving te alkalisch.

Maagzuur heeft als hoofdfunctie in het spijsverteringsproces de vertering van eiwitten, de grootste moleculen in ons voedsel. Deze moeten letterlijk oplossen in een badje met zoutzuur, wat maagzuur in werkelijkheid is. Steek je hand maar eens in een bad met zoutzuur (of doe toch maar liever niet!), deze lost op waar je bij staat. Dit komt omdat het menselijk lichaam is opgebouwd uit eiwitten.

Een tweede functie van maagzuur is dat het een verdedigingslinie is tegen bepaalde bacteriën, schimmels en parasieten. Net als wij zijn ook dit levende eiwitten en ook deze lossen op in voldoende maagzuur. Candida (schimmelwoekering in de darmen) houdt dan ook per definitie verband met te weinig maagzuur, bij voldoende maagzuur heeft candida geen schijn van kans.

Geloof het of niet, maar een te alkalische maagomgeving kan verzuringsprocessen in de hand werken! Indien er sprake is van onvoldoende maagzuur, verloopt de eiwitvertering allesbehalve optimaal. Hierdoor ontstaat een massa van onverteerde of half verteerde eiwitten. Deze verstikkende brij lokt afbraakbacteriën en schimmels, die uitsluitend in een anaëroob (zuurstofarm) milieu kunnen leven.

Als er sprake is van te weinig maagzuur, dan is er voor het lichaam ook weinig prikkel om de darmwand te versterken d.m.v. een alkalische bedekkende slijmlaag, ter bescherming tegen het bijtende maagzuur. Naarmate de maagzuurproductie daalt, wordt deze slijmvlieslaag ook steeds dunner, waardoor het maagzuur erdoorheen kan vreten en poreuze gaatjes kan aanbrengen in het slijm. Als deze gaatjes uiteindelijk steeds groter worden, krijg je regelrechte darmzweren (in de volksmond ‘maagzweren’ genoemd). Maagzweren worden algemeen geassocieerd met stress. Weet je nog dat stress zorgde voor een verminderde aanmaak van maagzuur? Dat klopt dus precies!

Poreuze gaatjes in de beschermende slijmvlieslaag van de darmwand staan bekend als een ‘lekkende darm’. Door deze gaatjes kunnen onverteerde eiwitdeeltjes in het bloed terechtkomen. Het lichaam zal dan z.s.m. proberen deze eiwitdeeltjes uit de bloedstroom te verwijderen om te voorkomen dat deze door het complete systeem gaan circuleren. De handigste manier om hier snel vanaf te komen is afzetten in gewrichten en spieren. Dit veroorzaakt klachten die we jicht, reuma of artritis noemen. Vaak wordt gezegd dat verzuring hieraan ten grondslag ligt, maar hoe verklaar je dan de kalkknobbels op de vingerkootjes van reumapatiënten? Eerder is het een complete verstoring van het zuur-base-evenwicht!

En aangezien het afzetting van onverteerde eiwitdeeltjes in spieren en gewrichten is die de klachten opwekt, krijgen de eiwitten de schuld. Nee, het zijn niet de eiwitten op zich, maar de gebrekkige vertering ervan. Eiwitten mijden is nooit een oplossing, want daar wordt je spijsvertering alleen maar zwakker van. Bedenk dat je lichaam speciaal maagzuur heeft ontwikkeld voor de vertering van eiwitten, dus hoe minder eiwitten je eet hoe minder maagzuur je aanmaakt en hoe minder je spijsvertering wordt ‘getraind’! Tegelijkertijd is het ook niet zinvol om je helemaal vol te laden met eiwitten, terwijl je ze niet of nauwelijks kunt verteren. Ook hier draait het weer om balans.

Eiwitten en vetten stabiliseren de bloedsuikerspiegel en geven rust in je systeem. Koolhydraten destabiliseren de bloedsuikerspiegel en geven onrust in je systeem en dat is stress en van stress krijg je te weinig maagzuur, waardoor je eiwitten niet goed kunt verteren. Daarnaast zorgen bloedsuikerschommelingen voor hoge insulinewaarden, waardoor je complete systeem wordt ontregeld, inclusief de delicate zuur-base-balans.

Zo kunnen je alvleesklier en je nieren bijvoorbeeld weinig impuls krijgen om het basische natriumbicarbonaat af te scheiden. Als er immers sprake is van te weinig maagzuur, waardoor de maagomgeving te alkalisch is geworden, dan hoeft er ook niet veel natriumbicarbonaat te worden geproduceerd om het weinige maagzuur dat aanwezig is te neutraliseren. If you don’t use it, you lose it. En zo kunnen je alvleesklier en je nieren (maar ook bijvoorbeeld de lever als vetverbrandingsorgaan op basis van een vetarm voedingspatroon) verzwakt raken.

In het geval van een verzwakte leverfunctie kan het dan voorkomen dat er terugstroom in het bloed kan plaatsvinden van urinezuur. Opnieuw zal het lichaam ernaar streven om z.s.m. dit urinezuur uit het bloed te halen en af te zetten in spieren en gewrichten. Hierdoor verzuren deze. Vervolgens krijgen bepaalde eiwitten (purines) opnieuw de schuld, maar opnieuw zijn het niet de eiwitten zelf, maar de vertering ervan die deze problemen veroorzaken. En zo wordt duidelijk dat ook in alternatieve kringen maar al te vaak de symptomen worden gezien als oorzaak van de kwaal. Eiwitten zijn niet de oorzaak, een gezond mens hoort eiwitten te kunnen eten en laat je niets anders wijsmaken!

Diabetes gaat gepaard met vele klachten, waaronder nierklachten en reuma, maar ook voetgangreen, oogklachten en zelfs blindheid, overgewicht, hart- en vaatziekten, dementie, leverklachten en nog veel meer. Dit geeft aan hoe slopend koolhydraten en insuline kunnen zijn. Als je dan toch een oorzaak wilt zoeken in de voeding, kijk daar dan eens naar! Nog nooit eerder in de menselijke geschiedenis hebben we suiker, zetmeel en koolhydraten in zo’n hoge mate aangewend als onze voornaamste vorm van brandstof. We branden er alleen uiteindelijk zelf ook door op! Logisch, want suikers leveren uitsluitend kortstondige energie. Als leverancier van energie op de lange termijn hebben vetten en eiwitten altijd ons hoofdvoedsel gevormd, dus daar kan simpelweg de fout niet liggen, daarvoor is de geschiedenis van vet- en eiwitconsumptie simpelweg te lang.

En een hoge koolhydraatconsumptie veroorzaakt niet alleen diabetes. Ook kankercellen ontstaan door een te hoge koolhydraatconsumptie en een te lage vet- en eiwitconsumptie. Twee verzurende kenmerken van kankercellen is dat ze glucose uit het bloed in zich opnemen en fermenteren en dat ze CO2 inademen en zuurstof uitademen, net als een primitieve plantencel. Het melkzuur dat ontstaat door deze fermentatie zorgt voor verzuring van de cel, evenals het zure CO2-gas. Wederom heeft dit niets te maken met de consumptie van eiwitten, maar wel met de vertering ervan. En wederom maakt vermijdingsgedrag het probleem alleen maar erger. Eiwitten mijden is het weghalen van het symptoom, zonder de oorzaak te doorgronden en weg te nemen. Het kan kortstondig verlichting bieden, maar nooit genezing!

En wat hebben kankerpatiënten allemaal met elkaar gemeen? Een belabberde eiwitvertering en een te hoge bloedsuikerspiegel! Stress, te weinig maagzuur en een te hoge bloedsuiker- en insulinespiegel dus. En allemaal omdat ze hun hele leven al draaien op afbrekende zetmeelbronnen, suikers en koolhydraten i.p.v. opbouwende vetten en eiwitten. En de suikerbronnen zijn vaak alkalisch, omdat ze plantaardig zijn, terwijl de dierlijke vetten en eiwitten zuurvormend zijn. Maar toch krijgen de vetten en eiwitten de schuld, omdat er zowel in reguliere als alternatieve kringen klakkeloos vanuit wordt gegaan dat het lichaam op glucose hoort te draaien i.p.v. ketonen. De koolhydraten kunnen simpelweg niet de oorzaak van het probleem zijn. Nee, het zijn de ‘verzurende’ vetrijke en eiwitrijke dierlijke producten!

Hopelijk wordt nu duidelijk waarom men in zowel de reguliere als de alternatieve hoek voortdurend met de vinger de verkeerde kant op wijst en ons allerlei onzintheorieën aanpraat. Hopelijk wordt nu ook duidelijk dat mijn kritiek op de zuur-base-theorie niet moet worden verward met een totale ontkenning van de zuur-base-balans! Het enige wat ik zeg is dat verstoring van deze zuur-base-balans een complex proces is dat lang niet zo simpel is als het gevolg van consumptie van ‘verzurende’ voeding.

Eet VOLLEDIG en VOLWAARDIG voedsel, heel je spijsvertering en pak je stress aan en dan weet je lichaam vanzelf perfect hoe het het juiste zuur-base-evenwicht kan bepalen. Daar hoef je helemaal niets speciaals voor te doen, alleen maar goed voor jezelf zorgen! Ik herhaal het nog maar 1 keer ten overvloede: een stabiele bloedsuikerspiegel is een stabiele hormoonspiegel. En er zijn aminozuren en vetzuren voor nodig om dit mogelijk te maken! Er bestaan geen essentiële koolhydraten, dus ze vormen geen essentiële brandstof en hebben dit ook nooit gedaan!
Mike
———

Lees hier meer over hoe je je maagzuur kunt vermeerderen voor een betere eiwitvertering.