Weston Prices in zijn eigen woorden

Price over het zuur-basenevenwicht (tekst van Mike):

Een belangrijke bron van misverstanden wordt gevormd door aan mode onderhevige literatuur en dogma’s, zoals bijvoorbeeld de misvatting van velen dat zij uitsluitend alkalische voedingsmiddelen dienen te nuttigen en dat er een groot gevaar verbonden is aan de consumptie van zuurvormende voedingsmiddelen.Bij de primitieve rassen heb ik nagenoeg geen verschil gezien tussen het zuurvormende, op vlees gebaseerde voedingspatroon van de geïsoleerde Eskimo’s van het verre noorden en het minder zure, op groenten en melk gebaseerde voedingspatroon van andere groepen als effectieve factoren ter beheersing van cariës.


Het is belangrijk om te beseffen dat ons lichaam een mechanisme heeft voor het onderhouden van het juiste evenwicht tussen zuren en basen in het bloed en dat deze slechts binnen een zeer nauwe grens varieert, ongeacht of het gegeten voedsel nu zuur of basisch is.

Price hamert op het juiste calcium-fosforevenwicht, de oude benaming voor het zuur-basenevenwicht. Er is echter 1 belangrijk verschil: wanneer we spreken over calcium en fosfor, dan spreken we over twee minerale bouwstoffen, die in evenwicht moeten zijn met elkaar en dus even belangrijk zijn. Calcium is basisch en fosfor is zuurvormend. Beiden zijn van essentieel belang voor de bottenstructuur. Dat is dus je skelet, datgene wat je elke dag van je leven overeind houdt, je raamwerk!

Doordat we de pH-meter zijn gaan hanteren, zijn we de fout gaan maken door de zuurgraad of basengraad los te zien van de mineralen die verantwoordelijk zijn voor die zure of basische staat. We gaan dan met de pH-meter de voedingswaarde van voeding bepalen, zonder te kijken naar de mineraleninhoud, terwijl juist de mineralen de bouwstoffen zijn! Price hierover:

Van belang is dat fosforzuur juist een belangrijk onderdeel vormt van de zuurgraad van overwegend zuurvormende voedingsmiddelen. Wanneer men zuren gaat vermijden of verminderen, betekent dit vaak een vermindering van fosfor, een onmisbaar onderdeel van zowel zacht als hard weefsel.

Ik ben ervan overtuigd dat er veel schade wordt toegebracht door de misvatting dat de zuur- en basengraad iets anders zou zijn dan mineralen en andere elementen.

Veel volgers van aan mode onderhevige voedingstheorieën hebben lijsten gemaakt van voedingsmiddelen op basis van hun zuur- of basengraad zonder dat ze enige notie hebben van de stoornissen die het gevolg zijn van het veroordelen van een voedingsmiddel, omdat het fosforzuur bevat, zonder te beseffen dat fosfor alleen maar zuurvormend kan zijn als dit niet geneutraliseerd wordt door zich te binden aan een basisch element.

En dat vanuit het alternatieve dogma dat ziekte ‘verzuring’ zou zijn. Price heeft de voedingspatronen van 14 volmaakt gezonde natuurvolkeren onderzocht en kwam tot de conclusie dat deze overwegend zuurvormend zijn. Op basis daarvan berekende hij dat de mens per dag twee gram fosfor en anderhalve gram calcium nodig heeft. De balans ligt dus in het voordeel van het fosforzuur!

Over voedselcombinaties, zoals Montignac deze bijv. verwoordde, zoals de ‘verboden’ combinatie van koolhydraten en eiwitten heeft Price dit te zeggen in een lezing:

Terwijl ik deze tekst voorlees, werd ik onderbroken door een verpleegster met de vraag of zij zich moest houden aan het voorschrift, dat door sommige groepen zo krachtig wordt gepropageerd, dat eiwitten nooit in combinatie met koolhydraten zouden moeten worden gegeten.

Maar zelden heb ik waar dan ook ter wereld zo veel fysieke volmaaktheid aangetroffen, met een hoge mate van weerstand tegen onze moderne degeneratieve ziekten, als bij de inwoners van de eilanden van de Stille Zuidzee. Hun voeding bestond vrijwel dagelijks uit eiwitten van dierlijk leven uit zee, gecombineerd met koolhydraten van hun groenten van het land, waarvan er vele het nodige zetmeel bevatten.

Dit gold net zo goed voor de Kelten op de Buitenste Hebriden, die vrijwel volledig leefden van haver en zeedieren.

Hij besluit zijn krachtige lezing met de volgende treffende woorden:

In geen enkel geval is het mijn bevinding geweest dat de verandering van een hoge immuniteit naar een hoge vatbaarheid voor cariës bij deze primitieve rassen ook maar iets te maken had met een wijziging van overwegend basische voeding naar een overwegend zuurvormend voedingspatroon, wat in de lijn der verwachting zou zijn als de zuur-basentheorie op waarheid berustte.

Als dat alles is wat vereist is, waarom heeft de toevoeging van natriumbicarbonaat [Noot van de vertaler: Ook wel ‘zuiveringszout’ genoemd. Price verwijst hiernaar omdat dit een extreem basisch zout is.] aan een ontoereikend voedingspatroon dan niet geleid tot de beheersing van cariës?

Mike

Voeding en fysieke degeneratie – Weston Price

Deze zeer gerespecteerde tandarts en tandheelkundig wetenschapper koos ervoor zich te richten op gezonde mensen: wat was hún geheim? Op zijn zoektocht reisde dr. Price naar honderden steden in 14 landen.
Hij bezocht enkele van de meest afgelegen gebieden ter wereld.
Hij zag perfecte tandbogen, weinig of geen tandbederf, een hoge weerstand tegen tuberculose en een perfecte gezondheid bij mensen die hun inheemse voeding aten.
Dr. Price kwam erachter dat bij deze mensen, als zij in aanraking kwamen met modern voedsel als witmeel, geraffineerde plantaardige oliën en voedsel uit blik, zich al snel ernstige vormen van verval voordeden: cariës, misvormde kaakstructuren, scheve tanden en kiezen, artritis en een lage weerstand tegen tuberculose.

Terug naar ‘Weston Price