Weston Price

Weston Price

Weston Price (1870-1948) was een Canadese tandarts die zijn thuisbasis had in Cleveland in de Amerikaanse staat Ohio.

Dr. Price maakte zich meer en meer zorgen over de toename van gaatjes in het gebit van zijn cliënten. Tandbederf was op zichzelf al heel vervelend en de mensen hadden er veel last van. Maar ook zag hij steevast dat tandbederf samen ging met een heel scala aan andere gezondheidsproblemen.

Hij maakte zich zorgen over de kinderen in zijn praktijk. Steeds vaker zag hij, wat hij ‘dental deformities’ noemde: te smalle kaken, te smal gehemelte, niet genoeg ruimte voor de tanden, waardoor er tanden over elkaar gaan staan, een overbeet of juist onderbeet en onderontwikkeling van de jukbeenderen in het gezicht. Hij vroeg zich af hoe het mogelijk is dat de moderne mens verstandskiezen krijgt, maar met onvoldoende ruimte in de kaakstructuur voor deze kiezen.

Ook de jonge mensen met deze problemen hadden stuk voor stuk andere gezondheidsproblemen. Price concludeerde dat de tanden een zichtbare indicator zijn van wat er verder in het lichaam gebeurt.

In de tijd van Price begon dat pas een beetje en gingen de eerste avonturiers op pad. Naar gebieden waar de mensen tot dan toe nog maar weinig contact met de beschaafde wereld hadden. Deze avonturiers schreven voor bladen als National Geographic en de artikelen gingen samen met prachtige foto’s. Steeds waren op de afbeeldingen mooie inheemse mensen te zien met prachtige sterke, rechte tanden. De 19e eeuwse Amerikaanse schilder George Caitlin beschreef de tanden van inheemse Amerikanen als “white and straight as piano keys.”  Voor Price was dit natuurlijk intrigerend. Hij las de artikelen en besloot om een aantal reizen te maken om deze volken te bezoeken en onderzoek te doen. Price besloot het ene gedeelte van het jaar te werken als tandarts en zo voldoende geld te verdienen om zijn expedities te bekostigen, die hij het andere gedeelte van het jaar ondernam, samen met zijn vrouw. Zijn onderzoeken duurden uiteindelijk 10 jaar en zijn beschreven in zijn boek Nutrition and Physical Degeneration.

Tijdens zijn reizen zocht Weston Price antwoorden op drie vragen:

  • Is het waar? Klopt het dat deze mensen geen last hebben van tandbederf en vervormingen van hun kaak?
  • Hoe is hun verdere gezondheid?
  • Wat eten deze mensen en hoe leven ze?

Genialiteit is de juiste vragen stellen 

Price was níet geïnteresseerd in wat ongezonde mensen eten. Hij wist precies wat ongezonde mensen aten. Hij wilde juist weten wat het voedingspatroon van gezonde mensen omvatte. Aangezien 99% of meer van de Amerikaanse bevolking in meer of mindere mate aan tandbederf leed, moest hij buiten Amerika op zoek naar personen zonder cariës. Hij ging de hele wereld over met zijn echtgenote om antwoorden op zijn vragen te vinden. En hij had een perfecte timing. Deze groepen inheemse volken, die nog geen contact hadden met de westerse beschaving, bestonden nog! En hij had een nieuwe uitvinding tot zijn beschikking: de fotocamera.

Hoewel Price als tandarts een bijzondere belangstelling had voor gebits- en kaakstructuren kwam hij al snel tot de conclusie dat de staat van het gebit een graadmeter is voor de algehele lichamelijke gezondheid. Niet voor niets kijkt men traditioneel paarden ook in de mond om een idee te krijgen van de gezondheid van het paard.

Uitvinder van de epigenitica

Price ontdekte dat tandbederf en smallere gezichten en kaakbogen geen genetische oorzaak heeft, want de mensen die hij onderzocht beschikten over voortreffelijke genen. Deze genen zetten een blauwdruk voort die vele duizenden jaren oud was en die nooit eerder verstoord was, zo bleek uit studies van oude schedels. Dit maakt tandbederf op de massale schaal waarop het vandaag de dag voorkomt een relatief nieuw verschijnsel, dat rechtstreeks verband houdt met moderne industrialisatie en daarmee dus ook de industrialisatie van voedsel.

Zodra deze levende afstammelingen van jager-verzamelaars, landbouwers, veehouders en nomaden het voedsel van blanke missionarissen en handelaars gingen eten, veranderde de genetische uitdrukkingsvorm van hun nageslacht. Price zag deze verzwakking binnen één generatie optreden, een verschijnsel dat hij ‘fysieke degeneratie’ noemde.

Op de zwart-wit foto’s die Price zelf nam, zie je kinderen met brede gezichten en kaakbogen waar alle tanden en kiezen in passen. De kinderen zijn vrij van tandbederf en gezondheidsproblemen. In de kleurenfoto rechts zie je een afbeelding van een jongen met een modern voedselpatroon. Zijn ouders eten bewerkt voedsel.

Voor Weston Price betekende het begrip ‘erfelijkheid’ dat de genetische expressie 100% volledig is. Nageslacht dat van het rassenpatroon afweek, viel voor hem onder de noemer ‘verstoorde erfelijkheid’. Deze verstoring zat hem in onvoldoende reserves aan voedingsstoffen bij zowel de vader als de moeder, omdat deze hun traditionele natuurvoeding inruilden voor zwaar bewerkt, blank gemaksvoedsel.

Price was nieuwsgierig naar de voedingsfactoren die deze volkeren zo gezond en sterk maakten en het ontbreken daarvan in modern voedsel. Er moest iets zijn wat deze volkeren aten dat niet of onvoldoende in supermarktvoedsel aanwezig was. Het antwoord op deze vraag was nog niet zo eenvoudig te vinden, omdat de voedingsgewoontes van de door Price bestudeerde mensen aanzienlijk uiteenliepen, afhankelijk van het klimaat en het ecosysteem waarin ze zich bevonden.

Toen hij terug in Amerika de meegenomen voedselmonsters onder de microscoop onderzocht, ontdekte hij de grote gemene deler: de natuurvolkeren consumeerden minimaal 10 keer zoveel vetoplosbare vitamines (A, D, E en K) dan de gemiddelde Amerikaan van zijn tijd en hun voeding was zeer rijk aan mineralen.

Andersom was de moderne, bewerkte voeding juist zeer arm aan vetoplosbare vitamines en mineralen. Hierdoor vielen deze ooit zeer vitale en robuuste natuurvolkeren ten prooi aan ziekten die ze nooit eerder hadden gekend: griep, verkoudheid, tuberculose, cholera, reuma en kanker.

De vetoplosbare vitamines en mineralen haalden de door Price onderzochte natuurvolkeren grotendeels uit dierlijke bron. Weston Price identificeerde drie dierlijke superfoods, die een hoge concentratie vetoplosbare vitamines en mineralen bevatten: rauwe melk, orgaanvlees en vis. Hieruit blijkt het belang van een hoge consumptie van dierlijke vetten van de allerbeste kwaliteit. Voor vegetariërs is het nog eens extra belangrijk om voldoende dierlijke vetten te consumeren.

Weston Price identificeerde ook de volgende voedselverteringsketen: vetten – mineralen – vitamines. De een fungeert als een sleutel in het contactslot van de ander. Met andere woorden: vetten zijn nodig voor de mineraalopname en mineralen zijn nodig voor de opname van vitamines. Opnieuw staan vetten aan de basis. Niet voor niets verwees Price naar vetoplosbare vitamines als ‘activators’.

Price deed zijn onderzoek precies op het juiste moment, want de modernisering van deze oervolkeren was in de jaren ’30 van de vorige eeuw al volop in gang. Soms bleek een stam slechts enkele kilometers verderop al geheel of gedeeltelijk gemoderniseerd te zijn.

Tijdloos

Price wordt gezien als een pionier van een recente wetenschappelijke discipline die ‘epigenetica’ wordt genoemd en die in zijn tijd niet bestond. ‘Epigenetica’ verwijst naar iets dat boven de genen staat, de genen overstijgt.

De epigenetica gaat uit van veranderlijke genen met een ‘aan-knop’ en ‘uit-knop’, die positief of negatief reageren, al naar gelang de kwaliteit van de omgeving. De omgeving van de cellen is het bloed en de lymfevloeistof. Als deze omgeving schoon is en boordevol voedingsstoffen, zullen de genen hun optimale expressie vinden (erfelijkheid, volgens de definitie van Weston Price). Is deze echter vervuild en vergiftigd, dan zullen de genen niet hun optimale expressie vinden en is ziekte en zwakheid het gevolg (verstoorde erfelijkheid, volgens de definitie van Weston Price).

De ontdekkingen en conclusies van Dr Price worden gepresenteerd in zijn klassieke boek Nutrition and Psychical Degeneration. Het boek bevat sensationele foto’s van mooie, gezonde primitieve mensen en illustreert op een onvergetelijke manier de lichamelijke degeneratie die optreedt als mensen uit die bevolkingsgroepen hun traditionele voeding afzworen ten gunste van modern gemaksvoedsel. 

Dit boek, geschreven door Weston Price, kun je bestellen.

Weston Price heeft een boek geschreven: ‘Voeding en fysieke degeneratie’. Voor ons is dat boek de definitieve richtlijn van waar onze voeding uit moet bestaan om gezond te worden en te blijven. Wij vinden het te gek voor woorden dat we na ruim 70 jaar nog steeds kunnen leren van zijn onderzoeken en bevindingen. Het zou eigenlijk ‘normaal’ moeten zijn dat we ons naar deze richtlijnen voeden. Maar we zijn intussen ver van de natuur verwijdert geraakt. Gelukkig hebben wij deze wijsheden ontdekt en zijn we er naar gaan leven. We kunnen het van harte aanbevelen. 

Leest u verder op onze site voor meer informatie van hoe-wie-wat-waar.
Veel lees en leerplezier.

Hier een paar teksten van Weston Price, o.a. richtlijnen over voeding die hij opschreef voor zijn neven en nichten.

Lees eens dit schrijven van Mike n.a.v. kritieken/tegenwerpingen op het onderzoek van Weston Price.

Hier een uitleg van Mike over het Weston Price voedingspatroon.

Een krachtige uitspraak van Weston Price:

‘Wij moeten allereerst beschikken over een sterk karakter en dito wilskracht om ons ertoe te brengen de voeding die ons lichaam nodig heeft te nuttigen, in plaats van de voedingsmiddelen die wij lekker vinden’.

Het is een feit: De eerste boer, therapeuten en een sporttrainer in Nederland die werken volgens de principes van Weston Price, we hopen dat er nog velen hun voorbeeld zullen volgen:

Matthijs de Haan uit Ingen is de eerste Weston Price boer: De koeien krijgen Keltisch zeezout en lopen dag en nacht buiten, ze eten gras, kruiden, klaver ,hooi,volgens de gedachtegang van Weston Price.
Geen maïs en tarwe en geen zetmeel en suiker, het weiland krijgt ook Keltisch zeezout en zeoliet of klei-mineralen en stalmest en compost. Hier een goed artikel over de boerderij en Keltisch zeezout. 
Wederom is er een goed artikel verschenen met in de hoofdrol Matthijs de Haan, lees hier verder.

Ad Ligtvoet, de eerste Weston Price krachttraining specialist: Ad ligtvoet is krachttrainingspecialist .Verbeter uw fysieke fitness op een effectieve, efficiënte en veilige manier.
Ad verstrekt ook informatie over krachttraining , het verschil tussen krachttraining en sport ,de relatie tot gezondheid en de rol die voeding hierin speelt,de rol die apparatuur speelt en nog veel meer.
Voor meer informatie kunt U contact opnemen met Ad Ligtvoet, mail.
Ad geeft o.a. dat krachttraining stress betekent voor je lichaam en dat je hier uiterst zorgvuldig mee om moet gaan. Hij zegt dat hij het graag ziet dat zijn klanten, voordat ze met de training beginnen, hun stofwisseling in orde moeten hebben (goed functioneren van het hormoonstelsel, geen laaggradige ontstekingen etc.) want de trainingen zijn een stressfactor, daarom zijn de trainingen van korte duur en infrequent. Herstel en opbouw zijn essentieel en vergen tijd. Ook moet je er voor zorgen dat de voedingsstoffen opgenomen kunnen worden. Het een hangt ook hier met het ander samen en Weston Price voeding voorziet optimaal hierin.

En dan is daar Tanja Stevens, een bevlogen iemand die ook meeschrijft op het forum. Zij kan je prima adviezen geven over je voeding en je gezondheid. Tanja heeft ook de site van Weston Price Nederland onder haar beheer.

Als je eet volgens de richtlijnen van de Amerikaanse WAPF boek je al gigantisch veel gezondheidswinst, maar m.i. moeten we een stap verder gaan. De degeneratie die Price voorspelde is m.i. dermate vergevorderd dat je het beter kunt zien als een overvolle emmer die aan het overlopen is. Anti-nutriënten in plantaardige voeding als fytinezuur, gluten, oxaalzuur, goitrogenen (schildklieronderdrukkers) en neurotoxines moeten m.i. gezien worden als druppels die je toevoegt aan een overstromende emmer.

Weston Price constateerde al degeneratie bij blanke westerlingen in de jaren 1930, maar dit is niets vergeleken bij de mate van degeneratie die anno nu speelt. Het is niet ondenkbaar dat Price anno nu zijn protocol ook had aangepast, op basis van de ernstige degeneratie van de moderne mens en op basis van nieuwe kennis waarover hij destijds niet beschikte (hij had geen weet van de gevaren van fytinezuur en gluten in granen of van neurotoxines in nachtschades).

Vandaar dat we m.i. ook het WAPF protocol kritisch moeten benaderen en hier en daar bijschaven. Misschien jammer dat het daardoor minder makkelijk en overzichtelijk wordt, maar bedenk dat wij als mensheid de grenzen van de natuurwetten te ver hebben opgerekt. Nu dwingt de natuur ons om of aan deze kant van de streep of aan de andere kant te staan. We hebben dit over onszelf afgeroepen, het is oorzaak en gevolg, karma. Niet ik ben stellig, maar als collectief hebben wij deze stelligheid van Moeder Natuur gecreëerd. We leven in een tijd van waarheid en die kent geen veilig middengebied, vol met ‘nuances’. Ik vind het wel een mooie tijd, moet ik zeggen, past wel bij mijn karakter.
Mike
——

We hebben een pagina opgezet voor het samen kopen van goede producten als: rauwe melk, kefir, kwark en nog veel meer.
Koop jij voeding voor jezelf maar ook voor anderen en wil je op zich nog meer mensen helpen daarmee meld je dan bij ons aan. Dan komt je op de lijst en kunnen andere mensen zich bij jou aanmelden.

Ga naar de poollijst.

10 prikkelende vragen over Weston Price:

1. Wie was Weston Price?
Weston Price was een Canadese tandarts en kaakchirurg die in de jaren ’30 van de vorige eeuw 14 natuurvolkeren wereldwijd onderzocht en tot de conclusie kwam dat bewerkt westers gemaksvoedsel fysieke degeneratie (verval dat per generatie erger wordt) in de hand werkt.

2. Wat waren de belangrijkste bevindingen van Weston Price?
Het voedsel van alle 14 natuurvolkeren was zeer rijk aan vetoplosbare vitamines (A, D, E en K) en aan mineralen. Dit geeft een heel andere kijk op de negatieve reputatie die verzadigd vet en zout vandaag de dag hebben.

3. Welke voedingsmiddelen bevatten deze cruciale voedingsstoffen?
Vooral dierlijke voedingsmiddelen. Er was onder deze natuurvolkeren geen vegetariër te bekennen.

4. Trof Weston Price ook speciale ‘superfoods’ (zeer voedzame en rijke voeding) aan?
Ja. Deze waren, volgens hem: rauwe melk orgaanvlees en vis. Hij had ook eieren kunnen toevoegen aan het lijstje.

5. Is zijn boek Voeding en fysieke degeneratie, dat in 1939 verscheen, niet allang achterhaald?
Nee. Weston Price voorspelde een gezondheidscrisis van ongekende omvang als we de lessen van deze natuurvolkeren niet zouden opvolgen. Vandaag de dag leven we in deze crisis en is zijn boek misschien nog wel actueler dan toen het uitkwam!

6. Zijn er geen betere voedingsstudies in de tussentijd uitgekomen?
Nee. Het boek van Weston Price blijft onovertroffen. Objectieve, moderne wetenschappelijke studies bevestigen alleen maar wat Price constateerde.

7. Waarom was het onderzoek van Weston Price zo uniek?
Price bestudeerde de levende afstammelingen van onze voorouders: de jager-verzamelaars, nomadische stammen, landbouwers en veehouders van weleer. Deze mensen vertegenwoordigden eeuwenlange overgeleverde kennis en wijsheid, zonder enige vorm van wetenschap. Price onderzocht gezondheid, in plaats van ziekte, en financierde zijn eigen onderzoek en was dus onafhankelijk van geldschieters.

8. Is dit niet gewoon een variant op het Paleo-dieet?
Nee. Het paleolithische voedingspatroon gaat uit van de consumptie van mager spiervlees en wijst granen en zuivel af. Weston Price constateerde dat onze voeding zo volledig en volwaardig mogelijk moet zijn, ongeacht of deze voeding nu uit de paleolithische of neolithische traditie afkomstig is.

9. Dierlijke voeding is toch niet duurzaam en kan onmogelijk de wereldbevolking voeden?
Integendeel. Dierlijke mest is zeer vruchtbaar voor de aarde, terwijl de monoculturen waar de akkerbouw zich van bedient de bodem structureel uitputten en woestijnvorming in de hand werken. Wat de aarde nodig heeft is lokale en kleinschalige veehouderij op basis van weides met gras, klaver en kruiden.

10. Waarom zou ik naar het Weston Price Congres moeten komen?
Om feiten van fictie te leren onderscheiden over voeding, op basis van eeuwenoude wijsheden en niet op basis van moderne modetrends.

Mike
——

Top vijf van Mike over voeding:

  1. Gebruik als bakvet geen margarine of halvarine meer, maar natuurlijke, dierlijke vetten als roomboter, niervet of reuzel. Een gunstige uitzondering onder de plantaardige vetten is niet ontgeurde, extra vergine kokosolie.

  2. Eet ALTIJD meer vetten dan eiwitten. GEEN mager vlees meer en als het vlees toch weinig vet bevat, ruimschoots compenseren voor de magere eiwitten met vet (zie punt 1). De makkelijkste manier is vette stoofpotten en soepen. Als magere dierlijke eiwitten niet worden gecompenseerd door vetten, krijg je ‘rabbit starvation’, dat is bloedvergiftiging door de opbouw van ammoniak. De huidige voedingsadviezen zijn dus ronduit gevaarlijk en ziekmakend en bevorderen een staat van ONDERVOEDING!

  3. Streef ernaar zo vloeibaar mogelijke maaltijden te eten (of drinken). Denk hierbij aan: rauwe melk, rauwmelkse kefir, soepen, bouillons en stoofschotels. Maak vooral gebruik van ‘restproducten’ van de slacht, zoals: mergpijpjes, schenkels, knieën, staart en botten.

  4. Beperk je inname van koolhydraten, suiker en zetmeel. Glutenvrije granen hebben de voorkeur. Denk hierbij aan: witte (basmati)rijst, quinoa, gierst, boekweit en amarant. Vermijd tarweproducten zoveel mogelijk!

  5. Gebruik naar hartenlust Keltisch zeezout. Je hoeft niet bang te zijn voor je bloeddruk, evenmin als dat je bang moet zijn voor verzadigde vetten en cholesterol i.v.m. hart- en vaatziekten. Dit is in overeenstemming met wat onze voorouders altijd hebben gegeten en dankzij hen zijn we er nog. Als we de huidige voedselvoorschriften op blijven volgen, zullen we geen voorouders meer zijn van toekomstige generaties en sterven we uit.

Mike heeft een e-book geschreven: ‘Goede voeding – de basisregels’.
Hierin vind je hoe je jezelf kunt / zou moeten voeden.
Mail ons en wij zenden het e-book per mail naar je toe, er zijn geen kosten aan verbonden.

Dit is niet de website van Mike Donkers maar van Co en Lia.