We zijn allemaal één.

We zijn allemaal één

Door Mike Donkers

Als je naar onze ‘stamboom’ van het leven gaat kijken, dan zijn de apen onze ‘ouders’, de planten onze ‘grootouders’ en de zon en de zee onze ‘overgrootouders’.

De zee als plasma

Laten we met onze overgrootmoeder beginnen: de zee. Een Franse arts genaamd René Quinton ontdekte al in 1897 dat zeewater voor 98% identiek is aan bloed. Zeewater heeft een extra molecuul magnesium nodig terwijl bloed een extra molecuul ijzer nodig heeft. Dat is het enige verschil. Volgens Quinton moet zeewater dan ook niet gezien worden als zout water, maar als een plasma dat bloedeigen is. Zijn theorie was dat cellen de capaciteit hebben om te regenereren, zichzelf te genezen en te zuiveren, mits de omgeving waarin de cellen zich begeven (het bloed) dit mogelijk maakt. Alle mineralen op de aarde zijn geconcentreerd in zeewater. Zuiver het bloed dus met de mineralen in zeewater en je schept de ideale voorwaarden voor leven. Zeewater is de basis van alle leven op aarde en in een gezonde, onvervuilde zeeomgeving heeft alle leven een dubbele levensverwachting ten opzichte van leven op aarde en bovendien in volmaakte gezondheid.

Quinton verdunde zeewater tot exact dezelfde proporties als bloed en diende zeewaterinjecties toe aan zwerfhonden. Hij wist ze allemaal te genezen van ongeacht welke ziekte. Quinton besefte dat hij op iets revolutionairs was gestuit. Gelukkig had hij zijn hart op de juiste plaats en was het hem niet om geld te doen. Hij zette gratis klinieken op over heel Frankrijk en wist baby’s met diarree te genezen (nu weten we wat een simpele zoutwateroplossing kan doen om diarree te genezen), maar ook ernstige degeneratieve ziektes als tuberculose en cholera. Met zeewaterinjecties creëerde hij de condities die nodig waren voor het lichaam om zichzelf te genezen. Met dit oceaanplasma voerde hij in Egypte zeewatertransfusies uit omdat in Afrika toen, net als nu, een chronisch tekort was aan bloed voor transfusies. Ook met deze transfusies was hij zeer succesvol. Quinton werkte volgens een zeer streng protocol: zeewater moet gewonnen worden op ruim 50 kilometer van de kust en op 300 meter diepte vanwege de hoge concentraties aldaar van planten, algen en plankton, het moet koud en in niet-metalen vaten (bijvoorbeeld glas of hoge kwaliteit plastic) getransporteerd worden en geanalyseerd en getest op vervuiling en koud gezuiverd om uiteindelijk verdund te worden zodat het zoutgehalte exact hetzelfde is als bloed.

Stel je voor: bloedgroepen doen er niet meer toe, besmettingen met HIV, hepatitis of andere akelige ziekten behoren tot het verleden en je werkt met een plasma dat zuiverder is dan de beste kwaliteit bloed. Het kan gewoon. Het kon althans, voor 1950. Quinton stierf in 1925, maar kreeg navolgers die zijn zeewatertherapie voortzetten. De Franse overheid erkende Quintons zeewatertherapie aanvankelijk, maar na de tweede wereldoorlog nam de Amerikaanse invloed in Europa toe en daarmee ook de macht van een zeer rijke en daarmee invloedrijke farmaceutische industrie. Deze wist te bewerkstelligen dat Quintons therapie uiteindelijk verboden werd door de Franse overheid en wist daarmee effectief deze werkwijze ook buiten Frankrijk stop te zetten. In Italië is er echter momenteel een ex-oncoloog (u snapt het al, deze kankerspecialist is uit zijn functie gezet vanwege zijn denkbeelden) genaamd Tullio Simoncini die kanker kan genezen met, jawel, het injecteren van een zout uit koolzuur, natriumbicarbonaat. Klaarblijkelijk houden schimmels, parasieten, virussen en andere ziekteverwekkers niet van zouten. Kun je je voorstellen wat er gebeurt met ziektekiemen als ze aangevallen worden door meerdere zouten tegelijk, zoals deze voorkomen in zeewater? Waarom wordt ons deze therapie onthouden? Het antwoord laat zich raden: er zit geen geld in gezondheid, alleen in ziekte.

Wil je meer weten over René Quinton en zijn methode, ga dan naar de volgende webpagina’s:

http://www.truthquest2.com/oceanplasma.htm
http://www.oceanplasma.org/

Voor meer informatie over Dr Simoncini, zie deze pagina:

http://www.curenaturalicancro.nl/

Fotosynthese en chlorofyl

Dan naar onze overgrootvader, de zon en onze grootouders, de planten. Fotosynthese vindt plaats als gevolg van interactie met zonlicht. Als gevolg van fotosynthese onstaat er chlorofyl (bladgroen). Ook dit begon in de zee en leidde tot groene eencellige organismes. Deze vormden de voorlopers van blauwgroene zeealgen als spirulina en een zoetwatervariant genaamd chlorella. Van beide algen is bekend dat ze zeer gezond en bloedzuiverend zijn vanwege hun hoge gehalte aan chlorofyl. Dat is geen toeval want ook chlorofyl blijkt voor dezelfde 98% als zeewater bloedeigen te zijn! Chlorofyl heeft evenals zeewater een extra molecuul magnesium nodig terwijl bloed een molecuul ijzer extra nodig heeft. Verder blijkt het nagenoeg identiek te zijn aan hemoglobine, een eiwit dat verantwoordelijk is voor de aanmaak van rode bloedcellen en het transport van zuurstof in het bloed. Vanwege het mogelijk maken van zuurstoftransport is chlorofyl zo heilzaam, aangezien ziekteverwekkers zich graag opsluiten in een cel om voor zichzelf een anaërobe (zuurstofarme) omgeving te scheppen. Chlorofyl is dus zuurstof, niet alleen voor groene planten maar ook voor mens en dier.

Wat is de genetische verwantschap die we hebben met groene planten? Zoals gezegd begon fotosynthese in de zee en leidde tot groene eencellige organismes. Deze spoelden aan op het land of bleven over daar waar de zee opdroogde en vormden de basis voor het plantenleven. Dit evolueerde verder naar complexere levensvormen als dieren en uiteindelijk mensen. De basis voor fotosynthese en chlorofyl ligt echter eveneens in de zee. Het is dus niet zo verwonderlijk dat zeewater en chlorofyl voor dezelfde 98% identiek zijn aan bloed. Als René Quinton zeewater om die reden als plasma zag, moeten we dan ook niet chlorofyl als een plasma zien? Heeft er ooit iemand geprobeerd chlorofylverdunningen te injecteren in een mens of dier? Het zou me niet verbazen als je soortgelijke verbluffende resultaten ziet! Er bestaat wel zoiets als waterstofperoxidetherapie. Waterstofperoxide heeft als eigenschap dat het geconcentreerde zuurstof is. Wanneer dit geïnjecteerd wordt of, in een grotere verdunning, gedronken wordt blijkt het ziektekiemen die zich in een anaërobe omgeving begeven het leven behoorlijk zuur te maken en heeft het in veel gevallen geleid tot genezing van ernstige ziektes als kanker.

Dit is gebaseerd op hetzelfde principe als dat van Quinton: verbeter de omgeving waarin cellen zich bevinden en je immuunsysteem wordt aangezet tot zelfgenezing. De zuurstof in chlorofyl heeft deze eigenschap, net als de mineralen in zeewater. Dit omdat beiden van dezelfde ‘oersoep’ afkomstig zijn. Dit principe gaat volgens mij verder dan zuurstof en mineralen. Volgens mij voeg je op deze manier levensinformatie en -energie toe aan je cellen. Deze oerinformatie fungeert als een sleutel die je cellen activeert om letterlijk terug te gaan naar de basis. Regeneratie in plaats van degeneratie dus. Degeneratieve schade die je hebt opgedaan in je leven kan geheel of gedeeltelijk ongedaan gemaakt worden tijdens je leven. Je hoeft dus niet de ‘het is genetisch’-mythe te accepteren die doktoren je voorspiegelen als je kanker of diabetes of een andere ‘levenslange’ ziekte hebt. Deze opvatting maakt je tot een machteloos, levenslang slachtoffer – en klant! – van een commercieel systeem dat erop gericht is om je ziek te houden door middel van toxische ’therapieën’ als chemokuren die je immuunsysteem alleen maar verzwakken in plaats van versterken. En denk niet dat alleen zware chemische therapieën toxisch zijn: als het medisch handboek dat doktoren gebruiken 3000 pagina’s dik is en je scheurt alle bladzijden eruit die gaan over bijwerkingen van medicijnen (tot aan gewone aspirientjes toe), dan houd je slechts 150 pagina’s over!

Doe-het-zelf

Dagelijks worden er meer mensen ziek of sterven als gevolg van westerse medicaties en vaccinaties dan welke oorzaak ook. Wist je dat onder invloed van de farmaceutische industrie de wettelijke definitie van ‘medicijn’ niet een middel is dat leidt tot genezing maar een middel dat de symptomen van een ziekte onderdukt? Daarmee zijn werkelijke medicijnen die leiden tot genezing automatisch illegaal! Je wist waarschijnlijk ook niet dat deze club verenigd is in een VN-organisatie genaamd de Codex Alimentarius (voedselwet) waaraan maar liefst 173 landen meedoen en dat deze per 31 december 2009 vitamines, kruiden en niet-gemodificeerde gewassen officieel gaan verbieden? 

Wil jij je leven en je gezondheid toevertrouwen aan deze experts in de toxicologie?

René Quinton is een voorbeeld van een echte onderzoeker die de natuur voor zich liet werken en zo oneindig betere resultaten kreeg dan de ‘experts’ in hun laboratoria. In dat opzicht moeten we een onderscheid maken tussen onderzoek gedaan voor 1950 en na 1950, toen de macht van de farmaceutische industrie met z’n PR-machine werkelijk onderzoek min of meer onmogelijk maakte. Andere pioniers op het gebied van voeding en gezondheid van voor 1950 zijn bijvoorbeeld de Zwitser Arnold Ehret (boek: The Mucusless Diet Healing System), de Amerikanen Weston Price (boek: Nutrition and Physical Degeneration), Francis Pottenger, William Albrecht (werkelijke biologische landbouw), Maynard Murray (boek: Sea Energy Agriculture), Royal Rife (100% kankergenezing door middel van bioresonantie-apparatuur), de Oostenrijkers Rudolf Steiner, Ehrenfried Pfeiffer (biologisch-dynamische landbouw), Viktor Schauberger (theoriëen over water en anti-zwaartekracht) en Wilhelm Reich (orgonenergie) en de Nederlander Cornelis Moerman (moermantherapie). Er zijn er meer, dit zijn slechts enkele belangrijke mensen die momenteel in steeds grotere mate herontdekt worden.

In hun voetsporen staan hedendaagse pioniers als Mary Enig (boek: Feiten Over Vetten), Ann Wigmore (boek: The Wheatgrass Book), Joseph Mercola, Mike Adams, Gary Null, David Wolfe (boek: The Sunfood Diet Success System), Charles Walters, Dr Houtsmuller (boek: Het Dr. Houtsmuller Dieet), Stephen Harrod Buhner (boek: Het Hart Als Zintuig), Lynn McTaggert (boek: Wat Dokters Je Niet Vertellen), Tullio Simoncini (boek: Kanker Is Een Schimmel),  Masaru Emoto, Burt Berkson en Jack Challem (boek: Syndrome X). De lijst groeit alsmaar. Steeds meer vooraanstaande wetenschappers, onderzoekers en artsen keren zich af van een systeem dat ze hebben leren kennen als onwetenschappelijk, corrupt en onderhevig aan belangenverstrengeling. Denk hierbij aan het Voedingscentrum dat deels gerund wordt door mensen van Unilver en de nier-, hart-, diabetes- en kankerstichtingen die ons land rijk is en die allemaal openlijk gesponsord worden door farmaceutische bedrijven die ‘medicijnen’ produceren waarvan overduidelijk is aangetoond dat ze juist kanker, hartfalen, diabetes, etc. bevorderen! Laatst hoorde ik een mevrouw van de Stichting Obesitas op de radio nog pleiten voor het opnemen van maagverkleinende operaties in het zorgpakket, omdat dat volgens haar de enige manier is om overgewicht tegen te gaan!

Van de zogeheten ‘experts’ moeten we het dus niet hebben. Wat kunnen wij doen om onze eigen gezondheid op een hoger plan te zetten? Allereerst, informeer jezelf! Hierboven is een aantal namen genoemd. Deze mensen schrijven boeken, hebben websites en geven lezingen. Het eerste wat je van hen kunt leren is dat je jezelf kunt genezen en gezond kunt houden met voeding. Gezien onze genetische connectie met planten is het van superbelang dat we zoveel mogelijk biologisch of biologisch-dynamisch geteelde groene bladgroente eten, liefst verhit: wokken, bakken, koken, stomen, in stoofpotjes. Op deze manier krijgen we dagelijks chlorofyl binnen en voorzien we ons bloed van zuurstof, alsmede de vanaf 2010 verboden vitamines en mineralen. Een andere belangrijke bron van chlorofyl zijn de eerder genoemde algen spirulina en chlorella, betaalbaar te verkrijgen via deze adressen: Mail ons voor de adressen.

Genetisch gezien zijn we niet verder geëvolueerd dan het Stenen Tijdperk. Wat at deze verzamelende en jagende holenmens? Groene bladgroente, wat zuur en bitter fruit, wat noten en zaden en wat vlees of vis. Kwa verhouding komt dat neer op 90% plantaardig voedsel (waarvan het hoofdbestanddeel uit groen blad bestaat) en 10% dierlijke voeding. Houd deze verhouding aan, werk met alle vier de smaken op je tong (zoet-zuur-bitter-zout) en combineer zoveel mogelijk kleuren in je gerechten en je maakt automatisch gezondere voedselkeuzes zonder dat je ook maar iets over voedingsleer hoeft te weten. Kortom, werk met de natuur samen en niet ertegenin. Hoe natuurlijker je eet, hoe meer je één wordt met je eigen natuur en die om je heen. Alweer een bewijs dat je een soort oerinformatie activeert in je cellen. Je wordt er ook letterlijk slimmer van, want de omega-3 vetzuren in groene bladgroente en groenblauwe algen en vette vis zijn ‘brain food’.

In het verlengde van het eten van groene bladgroente ligt dat je ofwel stopt met het eten van granen of je consumptie van graanproducten drastisch vermindert en tot een minimum beperkt. We leven in een graancultuur, maar landbouw kwam pas 10.000 jaar geleden tot stand, evolutionair gezien maar kort geleden. Ons spijsverteringsstelsel is helemaal niet ingesteld op het eten van granen. Graan is het eindproduct van gras. Door middel van granen plant gras zich voort. Daarom zijn alle graansoorten in hun groeistadium ook vegetatief (planten). Tarwe, rogge, gerst en haver vormen bijvoorbeeld na het ontkiemen een zeer eiwit-, mineraal-, vitamine- en enzymenrijk gras. Dit energetische stadium is veel voedzamer voor ons dan het eindstadium (het graan). En niet alleen voor ons: alle dieren, op vliegende vogels na, zijn ingesteld op het eten van groen blad. Dat geldt dus niet alleen voor graseters als koeien, geiten, schapen en paarden, maar ook voor varkens en kippen! Hoe vaak zie je tegenwoordig een varken grazen in de wei? Of een kip? Ook zij gedijen goed op gras en klaver en weidekruiden en hun vlees, levers, eieren worden er een stuk gezonder van.

Het eten van granen verandert de vetsamenstelling van deze dieren en dat eten wij weer op. Bij herkauwers vermindert het gehalte in een belangrijk vetzuur genaamd CLA (conjugated linoleic acid) aanzienlijk als ze grootgebracht worden op een graandieet. Bij mensen zie je de vetsamenstelling ook veranderen: van groene bladgroente val je af (en niet zo’n klein beetje ook, daar kan Sonja Bakker een puntje aan zuigen!) en van granen word je dik rond je middel (de zogeheten broodbuik). Erger nog: granen bevatten fytaten. Dit zijn mineralen- en enzymenremmers. Verder bevatten granen in het grasstadium de o zo belangrijke chlorofyl en omega-3 vetzuren, terwijl in het eindstadium er juist een omzetting heeft plaatsgevonden naar gluten en omega-6 vetzuren. Beiden zijn in hoge mate niet gezond voor je. Uitgaande van het zogeheten Paleolithic Diet (Stenen Tijdperk Dieet) mag de balans tussen omega-3 en omega-6 niet verder uitslaan in het voordeel van omega-6 dan 1:4. Onze moderne, op graan gebaseerde voeding doet dat echter wel: van 1:20 tot 1:30 en soms wel 1:50 of 1:60!

Het omega-6 verhaal geeft al aan hoe belangrijk de juiste vetzuren zijn voor onze gezondheid. Zo is de wetenschap dat dierlijke vetten een te hoog gehalte aan verzadigde vetzuren bevatten een halve waarheid. Als het dier voornamelijk granen krijgt en te weinig groenvoer verandert zoals gezegd de samenstelling van het vet in het dier, hetgeen de verzadigde vetten inderdaad schadelijk maakt voor menselijke consumptie. Dat wil echter niet zeggen dat dierlijke, verzadigde vetten noodzakelijk slecht zijn voor je! Ze maakten immers deel uit van het Paleo Diet dat de holenmens at. Hij was niet voor niets naast verzamelaar ook jager, nietwaar? Geef de dieren het voer waar ze voor gemaakt zijn en hun vlees, melk en eieren is wel degelijk gezond voor je. Voor wie meer wil weten over groen blad, granen en de juiste vetten, lees deze info geschreven door Ted Slanker, een Texaanse boer die zijn dieren het hele jaar door laat grazen op de wei: Mail ons voor de links/adressen.

Het zijn dit soort onafhankelijke denkers die we moeten steunen. Support the little guy and buy local. In Nederland zijn er ook boeren die er anders over denken. Zoek deze op en koop hun producten. Hier is alvast een voorzetje: Mail ons voor de adressen/links.

Zeemineralen

Als er geen doktoren bereid zijn om de therapieën van Quinton en Simoncini toe te passen en het slechts houden bij versimpelde afgeleiden als zoutwateroplossingen voor diarree en zoutwaterinfusies op basis van natriumzout, dan zullen we onszelf moeten helpen en de zeemineralen en het chlorofyl zelf tot ons nemen. Aangezien we dankzij de Codex Alimentarius vanaf 2010 allemaal aan leeg en bewerkt voedsel moeten, lijkt het mij bij deze een goede aanleiding om nu al te gaan werken aan een gezond alternatief, om te beginnen een eigen, natuurlijke moestuin. De kans is echter aanwezig dat ook de grond in je tuin niet van de beste kwaliteit is. Het eerste wat je moet doen is stoppen met Pokon en andere chemische rommel die dezelfde industrie die medicijnen vervaardigt je aanbiedt. Interessant, nietwaar? De industrie die kunstmest vervaardigt (Bayer, BASF e.d.) maakt ook medicijnen. Oftewel, eerst maken ze je ziek met voedsel van vergiftigde bodem en planten en dan geven ze je medicijnen hiervoor. Dit systeem heet problem-reaction-solution: eerst creëren ze het probleem, daarna volgt er een reactie van de bevolking en tenslotte bieden ze de oplossing voor het probleem dat ze zelf hebben veroorzaakt. Politici werken ook graag volgens dit eeuwenoude systeem. Terrorismedreiging is een voorbeeld hiervan.

Maak jezelf los van dit systeem en teel je eigen groente en fruit op zeemineralen. Als zeewater een plasma is dat oeroude levensinformatie bevat, dan heeft het ook de capaciteit in zich om je bodem gezond te maken, zodat je planten kunt telen van een ongekende gezondheid. Je zult dan merken dat je geen insecten meer hoeft te bestrijden, want naarmate de weerstand van de plant en de bodem toeneemt blijven de insecten die deze planten opeten weg. Zij vervullen namelijk de functie van vuilnisman en zijn er om je iets te leren: als je veel insecten hebt, klopt de kwaliteit van je bodem en planten niet en moet je de weerstand van de planten en bodem versterken in plaats van de insecten de oorlog verklaren met chemische bestrijdingsmiddelen die je planten en bodem alleen maar verder verzwakken (eigenlijk net als medicijnen doen bij mensen – geen wonder dat de bedrijven die land- en plantengif maken ook medicijnen maken).

Als zeewater een plasma is en chlorofyl ook, welk chlorofylrijk gewas kun je dan het beste telen op zeemineralen zodat je beiden tot je kunt nemen? Het is al eerder gezegd: graangrassen als tarwegras, gerstgras, roggegras en havergras. Eerder noemde ik het al als ideaal grazersvoer. Ook wij mensen zijn erbij gebaat. Heb je geen tuin? Geen probleem, want je kunt het in kweekbakken op je balkon of eventueel zelfs binnenshuis telen (indirect zonlicht in de buitenlucht is beter). Je kunt hiervoor een oplossing op basis van zeezout, Himalayazout of geconcentreerd zeewater nemen. Zeezout of Himalayazout is het makkelijkst. Ik neem tarwegras op basis van zeezout als voorbeeld om te beschrijven hoe ik het doe:

Je kunt de hoeveelheid aanhouden die ik in mijn artikel over zeemineralen (zeemineralen) aangeef, namelijk een afgestreken theelepel zeezout op een liter water. Dat levert je een TDS-niveau (Total Dissolved Solids) op van 2000-2500 ppm. Dit is perfect voor tarwegras (trouwens ook kiemen als tauge, waterkers e.d.). Geen bolle theelepel gebruiken want dan ga je meteen naar de 3000 ppm toe!

Tarwegraszaadjes 24 uur weken in een zoutoplossing van ong. 2000 ppm. Drie centimeter aarde in een kweekbak strooien en deze ook behandelen met dezelfde zoutoplossing. Let wel: de aarde mag niet drassig worden, dus niet te vochtig maken. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren dan de aarde niet weggooien, maar in de zon zetten. Op deze manier droogt de aarde en komt er ook zonne-energie in (dit kan nooit verkeerd zijn).

Na 24 uur de zaadjes over de aarde strooien op zo’n manier dat ze tegen elkaar liggen maar niet over elkaar. Eventueel handmatig beter verspreiden over het oppervlak. Daarna een kleine toplaag aanbrengen zodat de zaadjes volledig bedekt zijn. Met een plantensproeier gevuld met een zoutoplossing van 2000 ppm deze toplaag licht vochtig maken. De zaadjes
hebben nu voldoende vocht en zeemineralen om te ontkiemen en groeien.

De kweekbak in indirect zonlicht zetten, liefst buiten. Binnen een dag gaan de zaadjes ontkiemen en vormen witte wortels met weerhaken. De volgende dag of de dag daarna komen de eerste grasscheuten al uit de toplaag. Het principe is om het gras zo weinig mogelijk water te geven. Handmatig voelen of de grond nagenoeg droog is. Pas als de grond zo goed als droog is opnieuw de toplaag benevelen (dus niet te vochtig!). In de praktijk komt het erop neer dat je om de twee tot drie dagen de toplaag licht vochtig houdt. Op deze manier voorkom je schimmelvorming als gevolg van teveel vocht.

Het gras zal nu rap gaan groeien. Naarmate het hoger staat, zal het steeds lastiger worden om de zeemineralen nog dicht bij de wortels aan te brengen. In dit stadium is dat ook niet meer noodzakelijk. De grassprietjes benevelen zo dicht mogelijk bij de wortels is ook goed. Via het blad neemt het gras ook de voeding tot zich.

Als het gras 15-20 cm. hoog staat (na 1-2 weken) kun je gaan oogsten. Het gras zo dicht mogelijk bij de wortels afknippen en meteen door een groentepers die sterke vezels aankan (eentje die bijv. sap van wortels kan maken) halen. De pulp die je daarna overhoudt ook persen, dus het maximale sap eruit halen Het grassap daarna drinken. Eventueel vermengen met verse citroen inclusief pulp, pitten en stukjes schil, verse appel inclusief schil en klokhuis en, om te zoeten, honing, ahornsiroop of stevia (geen suiker!!!). Een druppeltje pepermuntolie is ook lekker erin. Overgebleven sap of invriezen of koel bewaren in de ijskast en binnen een week opdrinken.

De truc is om halverwege de ene kweekbak de andere alvast te starten zodat je een constante voorraad vers tarwegrassap blijft houden en jezelf dagelijks hiermee dagelijks kunt vitaliseren. Andere graangrassen als rogge, gerst en haver zijn ook uitstekend. De wortels vormen matten samen met de bodem. Deze zijn weer uitstekend te gebruiken als compost, zodat je uiteindelijke ook je eigen mineraalrijke grond maakt.

Je kunt dezelfde instructies ook opvolgen en kiezen voor een nog completere bemesting op basis van zeemineralen, namelijk een geconcentreerde zeewateroplossing. Deze wordt in Nederland geleverd door livingfoods.nl in Leeuwarden. Zij leveren ook een goede kwaliteit handpers om sap uit het gras te persen, biologische tarwegraszaadjes en kiemzaadjes en TDS-meters als je goed wil meten met wat voor zoutoplossing je werkt. 2000 ppm werkt goed voor zo’n beetje alle planten. Houd voor kwetsbaardere planten als sla, bloemen en kruiden de helft (1000 ppm) aan en voor heel kwetsbare (orchideeën) zelfs nog minder (700-800 ppm). Kies ook eens voor andere graansoorten (boekweit, spelt, kamut, quinoa). Boekweit levert een soort klaverachtige sla op die met zeemineralen licht ziltig, verrassend sterk en zeer smakelijk is!

Daarnaast kun je dagelijks jezelf mineraliseren met zeewater. Je kunt je eigen geconcentreerd zoutwater maken (zie instructies op mijn pagina zeemineralen) of een natriumarme oplossing kopen die vervaardigd wordt door een Australische boer van Nederlandse afkomst, Gerry Amena. Livingfoods in Leeuwarden voert exclusief de Ocean Minerals van Amena in Nederland. Ziehier hun website: Mail ons voor het adres. 

We zijn allemaal één

In dit artikel is naar voren gekomen dat mensen en dieren een genetische verwantschap vertonen van maar liefst 98% met groene planten en zeewater. Zeewater bedekt 70% van het aardoppervlak. Op de overige 30% landmassa waarop wij leven is het meest voorkomende groene gewas gras. Met andere woorden, dat wat op de aarde het meest voorkomt en het meest door ons over het hoofd wordt gezien, is onze redding. Als we ons bevrijden van onze graancultuur en de aarde weer bedekken met groen gras van goede kwaliteit (geteeld op zeemineralen), herstellen onze landbouwbodems (gras en klaver fixeren de bodem en houden stikstof en koolstof vast), krijgt het vee zijn natuurlijke voer en eten wij gezonde planten en dieren. Bovendien koelt de aarde af met zoveel groen. Groene planten houden immers koolstof (CO2) vast. Hoe denk je dat al die olie, gas en kool ooit is ontstaan? Allemaal in de grond vastgehouden door groene planten die het letterlijk gebruikten als voedingsbodem. We noemen dit niet voor niets fossiele brandstoffen.

Wat goed is voor de zee is goed voor de aarde, is goed voor de planten, is goed voor de dieren, is goed voor de mens. We zijn allemaal één. Een goed voorbeeld is Ph-waarde. Ziekte is verzuring. Mensen- en dierenbloed is op z’n gezondst als dit licht alkalisch is. Ph-neutraal is een waarde van 7. Erboven is alkalisch, ook wel basisch genoemd. Eronder is zuur. Ons bloed is volmaakt gezond bij een Ph van 7.4, licht alkalisch dus. De zee blijkt ook een Ph-waarde te hebben die min of meer neutraal is. Met zeemineralen alkaliseer je dus niet alleen landbodem als je ze gebruikt om gewassen te telen, maar ook jezelf als je het gebruikt als voedingssupplement. De aarde en planten blijken dus ook gebaat te zijn bij een min of meer neutrale Ph, net als wijzelf, de variaties zijn minimaal. We zijn allemaal één. De zee is niet zomaar water. De aarde is niet zomaar zand of klei. Planten zijn niet zomaar planten. We hebben het hier over onze voorouders en allemaal hebben we hetzelfde nodig. Als de Ph keldert ver onder de 7 verzuren we en worden wij (zee, aarde, planten, dieren en mensen) ziek en ongezond. Groene bladgroente is basisch (alkalisch) voedsel. Gezien onze genetische verwantschap met groene planten en met de zee is het wijs om ons bloed, oftewel de omgeving waarin onze cellen zich bevinden, te alkaliseren door minimaal een keer per dag groene bladgroente te consumeren geteeld op zeemineralen en zeemineralen als supplement te nemen.

Vanwege de oerkrachten die de natuur heeft, bevat het leven genetische informatie die altijd zijn weg vindt, wat wij onze planeet ook aandoen. De mens is het enige kind van moeder natuur dat tegen haar ingaat. We vervuilen, ontbossen, verspreiden zelfs radioactiviteit door wapens in te zetten die verarmd uranium bevatten. Onze oermoeder is hier niet van onder de indruk: al korte tijd nadat de atoomwapens waren gevallen op Hiroshima en Nagasaki en alle mensen- en dierenleven doodde of verziekte, groeiden er alweer plantjes dwars door de radioactiviteit heen. Wij doen dit alleen maar onszelf aan, de aarde gaat gewoon door. Al deze domme gedragingen zijn het gevolg van lichamelijke en geestelijke verzieking. Het kan echter ook anders. Momenteel bestaat 95% van de wereldbevolking uit ‘sheeple’, kuddedieren. Slechts 5% van de wereldbevolking bestaat uit onafhankelijke, vrije denkers. Met de juiste voeding gebaseerd op dezelfde oerinformatie die de natuur haar ongekende kracht en capaciteit tot zelfgenezing geeft en waarvoor wij evolutionair ook zijn geschapen, kun je dit getal omdraaien, zodat uiteindelijk slechts 5% het niet begrijpt (drie keer raden wat die dan eten!). We kunnen dan eindelijk eens wijze, authentieke leiders kiezen en loskomen van ons individualisme om erachter te komen dat ook wij als mensen allemaal één zijn en weigeren om nog langer tegen elkaar uitgespeeld te worden. Wees goed voor de natuur en de natuur is goed voor jou.

Voor meer info over zeemineralen zie mijn artikel hierover: zeemineralen

Mike Donkers

Terug naar ‘Mike Donkers