Vitamine C (sub)

De wonderbaarlijke werking van vitamine C.

Onderstaande tekst komt van: de homeopaath.nl. (Ik denk dat de website niet meer bestaat)

De wonderbaarlijke werking van vitamine C.
Mensen produceren zelf geen vitamine C zoals vrijwel alle zoogdieren doen; mensen zijn daarom volledig afhankelijk van hun dagelijkse inname.
Stress verhoogt sterk het verbruik van vitamine C; andere zoogdieren produceren grote hoeveelheden vitamine C als ze aan stress blootgesteld worden; bv. muizen 12/13 gram per dag vergeleken met 70kg lichaamsgewicht voor de mens; geiten kunnen zelfs 100 gram/dag produceren.

Van vitamine C is bekend dat het de volgende effecten op het menselijk lichaam heeft, die van belang kunnen zijn voor autistische kinderen:

  1. Vitamine C neutraliseert schadelijke oxidanten (oxidatieve stress) zoals het hydroxil radicaal (OH-) en regenereert Vitamine E voor hergebruik.
  2. Als vitamine C aan anti-oxidatieve processen deelneemt, zijn de ascorbaat radicalen die ontstaan relatief onschadelijk, omdat ze noch sterk oxiderend noch sterk reducerend zijn en ze gemakkelijk gerecycled worden tot actieve ascorbaten door enzymsystemen die NADH of NADPH gebruiken.
  3. Vitamine C bevordert de uitscheiding van koper. Op deze manier draagt Vitamine C nog extra bij aan de ontstressing van hersenen en van de rest van het lichaam.
  4. Vitamine C is helper en promotor voor het enzym dat dopamine in norepinefrine (noradrenaline) verandert. Dit is een noodzakelijke stap in de bijnier catecholamine stofwisseling en het gaat vooraf aan methylatie stappen die de catecholamine niveaus in evenwicht brengen.
  5. 5Vitamine C is helper en promotor voor het enzym in de tyrosine stofwisseling dat hydroxyphenylpyruvaat transformeert naar homogentisine zuur.
  6. Vitamine C is nodig voor de vorming van L-carnitine. L-carnitine is binnen de cel nodig voor de normale gebruik van vetten voor energie (beta-oxidatie van vetzuren).
  7. Vitamine  helpt de foliumzuurstofwisseling door de omzetting van foliumzuur in folinezuur
  8. Vitamine C maakt de ontlasting minder vast bij kinderen met obstipatie en stimuleert de darmen; bij een te hoge dosering kan het diarree veroorzaken
  9. Vitamine C stimuleert de uitscheiding van zware metalen zoals kwik, lood, cadmium en nikkel
  10. Vitamine C heeft een algemeen ontgiftende werking op toxische stoffen in het lichaam, kankerverwekkende stoffen inbegrepen.

Water- en/of vetoplosbare vitamine C
Vitamine C komt maar moeilijk in de hersenen daar de hersenbarrière alleen vetoplosbare stoffen doorlaat en zo de hersenen beschermt tegen giftige stoffen. Door vitamine C vetoplosbaar te maken (ascorbylpalmitaat) is het mogelijk meer vitamine C in de hersenen te krijgen. Om te voorkomen dat het lichaam een te groot gedeelte elders in het lichaam gebruikt of weer omzet in wateroplosbaar vitamine C, geef ik ook altijd de wateroplosbare vitamine C in de ascorbaat vorm. Dat is de niet-zure vorm gebonden aan een mineraal zoals calcium, kalium, magnesium, zink. Hierdoor wordt het mogelijk ook mineralen toe te dienen gecombineerd met de vitamine C. De niet-zure vorm wordt in het algemeen ook beter verdragen.

De belangrijkste functie van vitamine C in de hersenen lijkt vooralsnog het verminderen van de oxidatieve stress. Dit gebeurt door het opruimen van vrije radicalen en de methylering van allerlei stoffen.

Daarnaast zet ik ook met regelmaat de Bio Esther C in. Bio-Ester C wordt wel beschouwd als de derde generatie vitamine C na ascorbinezuur en de mineraalascorbaten. Zodra vitamine C in het lichaam is opgenomen, wordt het omgezet in metabolieten, waarvan de belangrijkste threonzuur is. Deze metabolieten bevorderen de opname en benutting van vitamine C in het lichaam. Bovendien blijkt threonzuur in staat om reeds in het lichaam opgeslagen vitamine C te mobiliseren en beschikbaar te maken voor stofwisselingsprocessen.

Bio-Ester C bestaat uit een complex van calciumascorbaat met calciumgebonden, natuurlijke metabolieten van vitamine C. Bio-Ester C wordt ten opzichte van ascorbinezuur sneller opgenomen, leidt tot een hogere vitamine-C-spiegel in het bloed, geeft minder uitscheiding van oxalaat in de urine, wordt langer vastgehouden in het lichaam en veroorzaakt geen spijsverteringsklachten. De bioflavonoïden in Bio-Ester C zijn synergisten van vitamine C, ze verbeteren de opname van vitamine C, gaan oxidatie van vitamine C tegen en helpen vitamine C bij het versterken van capillairen en bloedvaten.

Vitamine C, alles op een rijtje…!
Vitamine C, ook wel ascorbinezuur of ascorbaat genoemd, is een vitamine die van groot belang is voor onze weerstand en gezondheid. Zonder deze vitamine kunnen we niet leven. Een tekort aan vitamine C is dus dodelijk en dat geldt voor bijna alle vitaminen. Een teveel aan vitaminen is gezond en bestrijdt veel ziekten.

Indien men 2-3 maanden geen vitamine C gebruikt, zal scheurbuik ontstaan en rest een levensduur van nog 25 tot 30 dagen… Ratten maken hun eigen vitamine C. Indien we in verhouding met deze dieren evenveel vitamine C in ons lichaam willen hebben, moeten we wanneer we gezond zijn per dag 2 tot 4 gram innemen, en bij ziekte wel tot 15 gram.

Symptomen van een acuut vitamine C-tekort zijn:
Vitamine C heeft als belangrijkste functie de vorming van collageen. Deze stof is het cement van het lichaam. Zonder deze stof valt het lichaam uit elkaar en dat is precies wat bij scheurbuik gebeurt.

Bloeduitstortingen: vooral aan de benen zijn grote blauwe plekken en kleine rode plekjes (ecchymosen) te zien door een tekort aan substantie tussen de cellen in de huid. Ook kunnen er bloedingen ontstaan in veel organen zoals de darmen, ogen en oogleden (petechiën), bij de tanden, neusbloedingen, bij de botten (subperiosteaal) en in de gewrichten.

Oude littekens breken weer open en wonden genezen slecht. Zeer pijnlijke, breekbare botten en een

zeer slecht gebit: door de afwezigheid van collageen krijgen we gezwollen mondslijmvlies en loszittende tanden, en zwakke botten en kraakbeen.

Reumatische pijnen in de benen en atrofie van de spieren: vooral de knieën doen pijn en de benen zijn vrij zwak.

Depressie, hypochondrie, overgevoeligheid en onverschilligheid. Snelle vermoeidheid, weinig energie kortademigheid, slaapbehoefte, anemie (=bloedarmoede), trillerigheid en rillerigheid.

Gevoeligheid voor virusinfecties, vooral voor herpes, mond- en klauwzeer, kinderverlamming en andere besmettelijke virale ziekten. De zwarte dood ontstond vroeger bij mensen met een voorstadium van scheurbuik. In Europa zijn aan deze ziekte 25 miljoen mensen gestorven.

Koortsen, stinkende ademhaling, longaandoeningen en constipatie.

Schimmels die niet reageren op medicatie

Klinische aspecten van chronische vitamine C tekort
Marginaal tekort: afname biochemische functies, verder geen symptomen.

Milde vitamine C deficiëntie. Dit veroorzaakt: Moeheid, spierzwakte en afname van de groei, anorexie, overgevoeligheid voor infecties, afname immuniteit, hypertensie, hoog cholesterolgehalte, toename van hartinfarcten, vertraagde wondgenezing en lage opname ijzer (Fe)

De verschijnselen van een matig tot mild vitamine C tekort worden zelden herkend, vooral ook omdat de grenswaarden in het laboratorium vaak veel te laag liggen. Daar weet men niet hoe hoog of laag de waarden behoren te zijn. Men kan beter te hoge dan te lage waarden hebben.

Vitamine C in het lichaam 
De hoeveelheid vitamine C in de weefsels van het lichaam varieert heel sterk. In verhouding tot hun gewicht bevatten de bijnieren meer vitamine C dan andere weefsels. Bij de vorming van adrenaline, noradrenaline en steroïde hormonen is ascorbinezuur betrokken. Stress put de bijnier uit door verlies van vitamine C. Vitamine C is daarom een belangrijk middel tegen bijnieruitputting. Witte bloedlichaampjes (leukocyten) gebruiken veel vitamine C wanneer zij beschadigd weefsel moeten herstellen. Zij zijn ook van belang voor de vorming van globuline en de fagocytosis van bacteriën.

Leukocyten hebben vitamine C nodig en bij een tekort in het lichaam, onttrekken zij dit uit andere weefsels [Dit is wat op dramatische wijze in sommige baby’s gebeurt na vaccinatie, zij krijgen dan de diagnose ‘Shaken Baby Syndrome, en de ouders worden beschuldigd van kindermishandeling! Om lichaam en leukocyten aan voldoende van vitamine C te helpen, moet men ongeveer 7000 mg innemen. Daarom is 100 mg vitamine C per dag, die de RDA aangeeft, onvoldoende. De RDA is de dagelijkse hoeveelheid die men nodig heeft om net niet dood te gaan; de afkorting komt uit het Engels: Recommended Dietary Allowances.

De lens van het oog heeft veel vitamine C nodig om vochtig en helder te blijven. Indien daar onvoldoende vitamine C aanwezig is, kan cataract ontstaan.

Vitamine C van groot belang voor de hersenen. Vitamine C beschermt het hersenweefsel tegen destructie en dementering, iets dat vooral voorkomt wanneer er op oudere leeftijd te weinig ascorbinezuur (fruit en groente) wordt gegeten. Bij een tekort aan vitamine C zal er ook een stijging van histamine plaatsvinden. Vitamine C vernietigt deze histamine. In alle gevallen van allergie, insectenbeten, hooikoorts en verbrandingen stijgt de histaminespiegel en moet men veel vitamine C nemen.

Vitamine C werkt tegen arteriosclerose. Vitamine C verwijdert in geringe mate lood, kwik en cadmium uit het lichaam.

Aandoeningen en/of ziekten die door vitamine C gunstig worden beïnvloed.

Vitamine C kan in meer dan 30 ziekten gunstig werken en de levensduur verlengen. 

Zelfs 500 mg per dag geeft een verbetering van 42 % tegen hartaandoeningen en 35 % minder kans op sterfte tegen ziekte. Dr. F.R. Klenner, M.D, longarts, behandelde vele patiënten met succes met grote hoeveelheden vitamine C. Hij begon waterpokken, mazelen, bof, tetanus en poliomyelitis met succes te behandelen met hoge hoeveelheden vitamine C.

Ziekten behandeld met hoge doses vitamine C met een gunstig resultaat

LongontstekingenPancreatitisGlaucoma
encefalitis (hersenvliesontsteking)BlaasontstekingenSchizofrenie
Herpes zoster en simplex ArtritisUlcus cornea
MononucleoseArtheroscleroseChronische vermoeidheid
HepatitisDiabetesBrandwonden

Hart- en vaataandoeningen 
Hart en vaataandoeningen komen in de Westerse wereld steeds meer voor, ondanks allerlei kunstgrepen (operaties) en bloedverdunners. Op een zondagochtend in Augustus 2009 vertelde Prof. Dunning op de radio dat er sinds de WO-II geen vooruitgang is geboekt bij de bestrijding van hart- en vaatziekten en kanker. Integendeel, er is juist een toename in beide ziekten. Dunning vergat erbij te vertellen dat sterfte door medicijnvergiftiging op de derde plaats staat. In Amerika sterven hierdoor jaarlijks 800.000 mensen (iatrogene schade).  Let op: Medicijnen genezen nooit, ze onderdrukken alleen de symptomen…

Dr. Linus Pauling, die tweemaal de Nobelprijs kreeg en met wie Dr. Moerman bevriend was, constateerde dat het aantal hartziekten met 80 % zou dalen indien iedereen dagelijks 2000 tot 3000 mg vitamine C zou innemen. Dat verstopte hartvaten weer zijn open te krijgen door dagelijkse inname van 6000 mg vitamine C + 6000 mg l-lysine. L-lysine is een onmisbaar (=essentieel) stukje eiwit (= aminozuur), onder andere in vis.

Arteriosclerose (= slagaderverkalking) kan een gevolg zijn van een langdurig tekort aan ascorbinezuur. (Vitamine C) Om arteriosclerose tegen te gaan, is het nuttig om naast de vitamine C ook vitamine E en vitamine B3 in te nemen.  Vitamine C kan calcium uit de plaques van de arteriën verwijderen. Men moet dan magnesiumascorbaat (= vitamine C gekoppeld aan magnesium), ascorbylpalmitaat (= vetoplosbare vitamine C), of L-ascorbinezuur innemen.
Ascorbinezuur kan echter wel maagproblemen geven en de inname met lauwwarm water helpt dan. Bij een laag vitamine C-gehalte in bloed, heeft men meer kans op een hartinfarct, vooral wanneer er sprake is van vetzucht en hoge bloeddruk (vaak ook een magnesiumtekort).

Vitamine C is van belang voor de communicatie en de elektronenuitwisseling tussen de lichaamscellen en moleculen. Voor deze ontdekking kreeg de Hongaarse fysioloog Albert Szent-Gyorgyi in 1937 de Nobelprijs. Daarbij dient gezegd, dat een verstoorde elektronenstroom de oorzaak van iedere ziekte is. Allergieën, infectieziekten, auto-immuunziekten en alle letsels zijn de oorzaak van de vrije radicalen die bij deze verstoring vrijkomen.

Een radicaal is een molecuul in de cel. Indien door beschadiging van de cel zo’n radicaal uit de cel vrijkomt, is het een vrije radicaal geworden die vervolgens van andere moleculen elektronen steelt. Dit wordt een kettingreactie, en dit proces veroorzaakt een afbraak van de communicatie tussen de cellen van het lichaam. Deze radicalen moeten dus snel worden opgeruimd.

Bij ernstige ziekte kunnen dit hoog energetische elektronen zijn en alleen vitamine C kan deze verstoring opruimen. Grote hoeveelheden vitamine C (=ascorbaat) kunnen de elektronen aanleveren, benodigd voor het tegengaan van de schade door de vrije radicalen.

Zodra we ziek worden, neemt onze behoefte aan vitamine C toe. Ziekte leidt tot een kortstondige vorm van scheurbuik. Het lichaam heeft vitamine C nodig om zijn eigen vrije radicalen opruimers te ondersteunen. In dit verband is een zeer goed boek is: ‘Orthomolecular Medicin for Everyone’ door Abraham Hoffer, MD, PhD en A.W Saul, PhD. (ISBN 978-1-59120-226-4.) Als antioxidant beschermt vitamine C de eiwitten, nucleïnezuren (DNA en RNA), vetten en koolhydraten tegen destructie door vrije radicalen. Vitamine C helpt bij de regeneratie van vitamine E en andere antioxidanten.

Vitamine C is ook van belang voor twee andere processen, namelijk voor:

1. de vorming en handhaving van collageen in de wanden van de bloedvaten om de elasticiteit en de
2. stevigheid hiervan te handhaven
3.en het in oplossing te houden van cholesterol.

Te weinig collageen veroorzaakt tandvleesbloedingen, losse tanden en het openspringen van wonden. Een te laag gehalte vitamine C in bloed veroorzaakt een stijging van de vorming van cholesterol. Dit heeft gevolgen voor de cholesterolspiegel en de vorming van galstenen. Hoge doses aan vitamine C doet het cholesterol verlagen en de arteriosclerose afnemen. Nodig is 7000 tot 14000 mg per dag. Dat door vitamine C het CRP (= C-Reactive Proteïne) wordt verlaagd, is een aanwijzing dat er sprake is van een ontsteking met een verhoogde kans op een hartaandoening. Margarine wordt vaak aanbevolen om vaatproblemen tegen te gaan en cholesterol te verlagen. Al jaren wordt hiermee reclame gemaakt zonder dat er enig succes mee is behaald. Integendeel, een professor uit Canada heeft aangetoond dat alle margarine slecht is voor de mensheid en dat roomboter veel gezonder is en vroeger geen hartproblemen heeft gegeven. Vitamine C is ook belangrijk bij de synthese van noradrenaline, een neurotransmitter belangrijk voor de hersenen en de gemoedsgesteldheid.

Voorts is vitamine C van belang voor de vorming van carnitine, een klein molecuul dat essentieel is voor de mitochondria en de energievorming. Koper werkt antagonistisch met vitamine C, dus liever niet in koperen pannen koken.

De normale verkoudheid 
De normale verkoudheid is een virusinfectie die meestal 6 dagen duurt, gepaard gaand met malaise, lichte temperatuurverhoging, gezwollen neusslijmvlies en enige waterige afscheiding uit de neus. Indien men een langdurige afscheiding uit de neus heeft, dan is er een allergie. In het laatste geval zullen antihistaminica goed helpen, maar niet tegen een virusinfectie. Verkleurt de neusafscheiding in groen of geel, dan is er een bacteriële infectie bij gekomen. Bij een bacteriële- en virusinfectie helpt vitamine C de interferon productie te verhogen waardoor de weerstand toeneemt. Zink en l-lysine kunnen daarbij goed helpen.

Dr. Klenner gebruikte tegen verkoudheden 10.000 mg vitamine C per dag en had bij zijn patiënten een succespercentage van maar liefst 90%..! Onderzoek heeft aangetoond dat vitamine C de meest veilige, goedkoopste en meest effectieve methode is om de verkoudheid en griep te overwinnen. Vitamine C versterkt het bindweefsel, het immuunsysteem, doodt virussen en neutraliseert vrije radicalen. Hoeveel vitamine C men nodig heeft, is erg individueel. Sommigen hebben genoeg aan 6000 mg., anderen hebben de dubbele dosis nodig. Het best kan men innemen tot men zachte ontlasting krijgt en dan met 1/3 minderen, om later weer te gaan stijgen. Hoe meer vitamine C men inneemt, hoe minder men de dokter nodig heeft.

Virale en bacteriële infecties 
Vitamine C werkt niet alleen tegen het verkoudheidsvirus. In 1947 wees W.J. McCormick er al op en noemde een rapport uit 1840, dat meldt dat vitamine C de weerstand verhoogt tegen tuberculose, difterie, kinkhoest, reumatische koorts en tyfus. Hieraan werd geen aandacht besteed. De farmaceutische industrie werkte dit ook tegen (en nog) omdat voor hen vaccinaties, antibiotica en al hun andere middelen winstgevender zijn. Bovendien worden de reguliere artsen en specialisten (nog altijd) niet opgeleid in de biochemie van de vitaminen en mineralen. Zij zien er dus het belang niet van in en hebben niet in de gaten dat zij hun medemensen op grote schaal aan het vergiftigen zijn.

Vitamine C is van groot belang in de vorming van antilichamen en neutralisatie van toxinen (giftige stoffen) door virussen en bacteriën. Hoge dosering van vitamine C neutraliseert vrije radicalen, doodt virussen en maakt het immuunsysteem sterker. Regelmatige inname van vitamine C voorkomt virusinfecties. Dr. Klenner gebruikte in 1949 grote hoeveelheden vitamine C met zeer goed succes tegen polio, lang dus voordat er vaccins waren. Proeven bij apen lieten ook een duidelijk resultaat zien. Klenner raadt aan om voor de vaccinatie flink vitamine C in te nemen om complicaties te voorkomen. Maar waarom überhaupt nog een vaccin nemen?

Informatie over vaccinatie-schade komt steeds explosiever naar buiten tegenwoordig. Vitamine C kan hier ook een sleutelrol in spelen; het is in staat heftige complicaties te pareren. Voor als u überhaupt wenst te vaccineren..!

De bacterioloog Claus W. Jungeblut, hoogleraar aan de Colombia University College of Physicians and Surgeons, bestudeerde in 1938 poliopatiënten en ontdekte dat zij een tekort hadden aan vitamine C. Al in 1935 ontdekte Jungeblut dat vitamine C het poliovirus volledig inactief kan maken. Hij bewees dat vitamine C door de neutralisatie van de toxinen niet alleen de weerstand verhoogt tegen polio, maar ook tegen tetanus, difterie, stafylokokken, hepatitis en herpesvirus. In 1988 heeft dr. Klenner aangetoond dat hoge doses vitamine C hepatitis kan voorkomen en/of genezen.

Ingeval van men hepatitis kan men, naast de nodige poeder of tabletten, voor een snellere werking het best ook een injectie met vitamine C krijgen. Herpes (=koortsuitslag) is goed te behandelen en te voorkomen met per dag een flinke inname van vitamine C (4000-6000 mg), liefst samen met zinkcitraat (25-50 mg) en l-lysine (2000-4000 mg.). Bij genitale herpes en humaan papilloma virus ( HPV) is ook succes behaald met uitwendig toegepaste vitamine C zalf. Calciumascorbaat geeft bij orale inname de minste bijwerkingen (zoals diarree).

Bij de vogelgriep hebben we de volgende symptomen: bloedingen onder de huid, uit de neus, en in h et tandvlees. Dit zijn ook symptomen die we zien bij een vitamine C tekort! De hoeveelheden vitamine C om dit te genezen, liggen erg hoog, nl. 200.000-300.000 mg per dag, en daarom liefst per infuus. In Nederland wordt dit niet gedaan, in Australië wel. Vitamine C werkt ook tegen bacteriële infecties om de volgende redenen:

o   Het is bacteriostatisch, d.w.z. het remt de groei van bacteriën.
o   Het maakt de vergiften (toxinen) van bacteriën onschadelijk.
o   Het controleert en zorgt voor de fagocytose van de bacteriën.
o   Het kan in hoge hoeveelheden worden gegeven omdat het voor het lichaam onschadelijk is.

Kinderziekten en vaccinaties 
Vitamine C in grote hoeveelheden is succesvol ingezet tegen: Tuberculose, longontstekingen, kinkhoest, tyfus, dysenterie en vele andere infecties. Dr. Klenner heeft aangetoond dat hoge doses vitamine C gunstig werken tegen mazelen, bof, rode hond, waterpokken, tetanus en difterie. Zelfs encefalitis door mazelen reageert er gunstig op. Mijn ervaring is dat vitamine C, liefst in flinke doses, zeer gunstig werkt tegen allerlei bacteriële- en virale infecties. Een tekort aan vitamine is levensgevaarlijk, een teveel niet! De geadviseerde hoeveelheden zijn nogal wisselend. De ene specialist raadt 4000 mg per dag aan, terwijl een ander 10 x zo veel adviseert. In Amerika wordt tegen kanker 10.000 – 20.000 mg gegeven. In Nederland is men geheel ondeskundig op dit terrein en daardoor zijn de resultaten zeer slecht.

Kanker 
Door verbetering van het collageen versterkt vitamine C de verbindingen tussen de cellen. Er is een theorie dat wanneer de verbindingen tussen de cellen sterk blijven, kanker geen kans krijgt om zich te verspreiden. Kankercellen blijven dan hooguit plaatselijk. Daarom bestreden Dr. McCormick en Linus Pauling kanker met hoge doses vitamine C, gesteund door het feit dat al deze patiënten met kanker een laag tot zeer laag vitamine C gehalte in hun bloed bleken te hebben. Verder constateerde McCormick dat leukemie en verschillende andere soorten kanker grote gelijkenis vertoonden met scheurbuik.

Er zijn verschillende oorzaken van kanker, maar naast andere tekorten en vergiftigingen ( bijv. van kwik), is vitamine C van belang om deze ziekte tegen te gaan. Bij bestraling is het zinvol om veel vitamine C te gebruiken om samen met vitamine E en selenium de overmaat aan vrije radicalen te verwijderen en celbeschadiging tegen te gaan. Dr. Klenner, R. Cathart, Linus Pauling en Irwin Stone constateerden dat hoge doses vitamine C gunstig werken tegen klierkoorts (= mononucleose, Pfeiffer), roodvonk, maagdarminfecties, bacteriële infecties, HIV en AIDS.

Stress 
Dieren schijnen heel veel vitamine C aan te maken wanneer zij onder spanning staan. De mens kan dit niet. Hans Selye publiceerde al in 1970 zijn boek: ‘Stress, cancer and death’, daarin gaf hij de onderlinge relaties duidelijk aan. Bij spanning verliezen de bijnieren veel van hun vitamine C. Er zijn vele oorzaken van spanning: chemisch, fysisch en psychologisch. Van de vergiftigingen is vooral die met kwik de meest gevaarlijke, niet in het minst berucht omdat in veel griepvaccins kwik zit. Dus u wordt met medeweten van de inspectie van volksgezondheid regelmatig vergiftigd (vaccinaties zijn onnodig wanneer u voldoende vitaminen en mineralen binnen krijgt!).

Kwik is een zeer gevaarlijk vergif en zit behalve in vaccins, in amalgaamvullingen en mogelijk in water.  Alle medische ingrepen, verbrandingen, traumata en bestraling hebben hoge doses vitamine C nodig. Vitamine C is bovendien nodig in en voor de bijnieren om hoge doses adrenaline, noradrenaline en corticosteroïde hormonen te vormen.

Allergie 
Veel allergische reacties worden veroorzaakt door het vrijkomen van histamine. Vitamine C vernietigt een teveel aan histamine en werkt zo tegen de oorzaak van allergie. Antihistaminica verhinderen dat histamine uit zijn schuilplaats komt. Ascorbinezuur (= vitamine C) is van belang bij alle histamine-gemedieerde toxische reacties (reacties waarbij histamine vrij komt) zoals insecten-, en slangenbeten, giftige planten en andere allergische reacties. Om de hoge histaminespiegel te voorkomen, moet men daarbij wel vitamine C zo snel mogelijk in hoge doses geven, of er van te voren mee beginnen. Een overmaat aan histamine veroorzaakt:

jeuk van de huid                       
hooikoorts                        
verlaging van de bloeddruk
zwelling van de huid                  
vaatverwijding

Terug naar ‘vitamine C