Vaccinaties realiseer jij je dat?

Realiseer jij je dat…
Bron

1 vaccinaties in Nederland niet verplicht zijn?
2 vaccinaties niet alleen ineffectief, maar zelfs ronduit gevaarlijk zijn?
3 het kinkhoestvaccin bij laboratoriumdieren wordt gebruikt om hersenontstekingen te veroorzaken?
4 in geen enkel officieel onderzoek staat vermeld dat vaccinatie oorzaak nummer één van wiegendood is?
5 infectieziekten waartegen wordt gevaccineerd al op hun retour waren, lang voordat welk vaccin dan ook werd toegepast?
6 de beste manier om niet ziek te worden is: goede voeding, voldoende rust,
7 een evenwichtige geest, vitaminen (C!), mineralen etc.?
8 gevaccineerde moeders via de placenta aan hun baby geen, of onvoldoende immuniteit doorgeven?
9 er nog nooit een epidemie is geweest die uitsluitend een niet-gevaccineerde groep betrof?
10 mazelen, bof en rode hond natuurlijke en onontbeerlijke ontwikkelingsstappen zijn
11 in de geestelijke en lichamelijke groei en ontwikkeling van kinderen?
12 kinderziekten (maar ook griep) dienen om van het immuunsysteem te versterken?
13 er tegelijk met elk vaccin ook gevaarlijke verontreinigingen diep het lichaam worden binnengebracht,
14 zoals: aluminiumfosfaat, formaldehyde, restanten van dierlijke cultuurbodems — met daarin,
15 behalve vreemde, dierlijke eiwitten en RNA en DNA, ook onder meer talloze onbekende virussen en bacteriën?
16 dat zowel de gifstoffen, als deze bacteriën en virussen vanuit de dierlijke cultuurbodems,
17 via de vaccins de kans hebben vitale organen direct aan te tasten?
18 vaccinaties de ontvanger juist ontvankelijk maken voor de betreffende ziekte?
19 kinderen na vaccinaties door immuunsuppressie vaak terechtkomen
20 in een eindeloze cirkelgang van loopneuzen, verkoudheden,
21 ooraandoeningen (buisjes!), allergieën, eczeem en astma etc.?
22 gevaccineerden -ook al hebben ze zelf geen verschijnselen- de betreffende ziekte júist kunnen overbrengen?
23 ‘epidemieën’ van b.v. polio of kinkhoest veelal tot zo’n 70% in gevaccineerden plaatsvinden?
24 dat deze poliogevallen vaak voortkomen uit besmetting door gevaccineerden, zoals in Nigeria gebeurde?
25 vaccinatie vandaag de dag in de VS de enige oorzaak van polio is
26 omdat de polio-stam waardoor men ziek wordt,
27 rechtstreeks uit het laboratorium afkomstig is?
28 vaccinatie nummer één oorzaak is voor wiegendood (SIDS)?
29 het serum van wiegendoodbaby’s zo giftig is dat de allerkleinste hoeveelheid ervan,
30 al dodelijk is voor de muizen bij wie het werd ingespoten?
31 vaccinaties op de lange termijn grote gevolgen kunnen hebben:
32 MS, ME, kanker, Aids, autisme, dyslexie, astma, allergie, etc.?
33 de uit apencellen afkomstige kankerverwekkende virusverontreiniging SV40
34 in de poliovaccins van de jaren rond 1950
35 nu wordt aangetroffen in de hersentumoren van volwassen Amerikanen?
36 het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) vaccins niet alleen ontwikkelt,
37 maar ook produceert, verkoopt,
38 er de meldingen van de negatieve bijwerkingen van moet inventariseren en beoordelen…
39 en tot slot adviesorgaan van de overheid is?
40 de meldingen van negatieve bijwerkingen die bij het RIVM binnenkomen
41 slechts een flinterdun sneeuwlaagje op het topje van de ijsberg zijn?
42 het RIVM vanwege het ontbreken van een deugdelijke database lang niet in staat is geweest
43 om wetenschappelijk verantwoorde uitspraken te doen over zaken als
44 trends, verschuivingen, effectiviteit, en/of de werkelijke effecten van hun vaccins?
45 de meeste artsen geen tijd hebben/nemen om de informatie
46 van het RVP (Rijksvaccinatieprogramma) op waarde te beoordelen,
47 en vanwege de hypnose ”Vaccinaties zijn veilig en effectief” vaak klakkeloos aan hun patiënten herhalen
48 wat henzelf op de mouw werd gespeld?
49 uit hun eigen rapportage overduidelijk blijkt dat het RIVM uitsluitend is geïnteresseerd
50 in het goed laten functioneren van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
51 omwille van het kunnen realiseren
52 van de vermeende kudde-immuniteit bij een 95% vaccinatiegraad?
53 het RIVM consultatiebureauartsen actief ontmoedigt om ouders ’té veel’
54 over de negatieve effecten van vaccins te vertellen?
55 het poliovaccin werd gekweekt op gemalen apennieren en dat van daaruit AIDS de wereld is binnengekomen?
56 het toedienen van een griepvaccin aan (demente) bejaarden
57 meer dan eens een vorm van verkapte actieve euthanasie is?
58 dat artsen zichzelf en hun kinderen vaker niet, dan wel vaccineren?
59 dat artsen in Frankrijk massaal het Hepatitis B vaccin hebben geweigerd?
60 dat de Franse militairen, zonder enig vaccin de Golfoorlog ingegaan, daarvan gezond thuiskwamen,
61 in tegenstelling tot hun verplicht geprikte Britse en Amerikaanse collega’s, voor wie de term Gulf War Syndrome moest worden uitgevonden…
62 En dat deze historie zich herhaalt met de (Nederlandse) militairen, ingezet in Irak?…
63 de wetenschapper die dat aan de kaak stelde, Nobelprijs genomineerde kankeronderzoeker professor Garth Nicolson,
64 zijn openhartigheid moest bekopen met herhaalde aanslagen op zijn leven en dat van zijn vrouw,
65 de verwoesting van hun laboratorium en het uit de lucht verdwijnen van hun website (www.immed.org)…
66 dat vaccins meer dan eens bewust worden misbruikt als vehikel voor nieuwe,
67 uit biowar programma’s stammende ziekteverwekkers: vaccins voor Golfoorlog militairen,
68 met daarin de door de Amerikaanse overheid gepatenteerde mycoplasma fermentans incognitus (Mfi),
69 of tetanusvaccins die human choriogonadotrophin hormone (HCG) bevatten,
70 zodat vrouwen hun zwangerschappen nooit kunnen voldragen en in feite worden gesteriliseerd…
71 dat Nobelprijs winnaar Betrand Russell (1872-1970) uitvoerig heeft beschreven hoe vaccins,
72 met daarin kwik en andere hersenbeschadigende stoffen,
73 een gedeeltelijke chemische lobotomie teweegbrengen – en daarmee een overlevende zombie bevolking…
74 het ‘Gardasil’-vaccin van Merck, dat claimt infectie met het human papilloma virus
75 te voorkomen, waardoor er geen baarmoederhalskanker kan ontstaan,
76 méér dan vermoedelijk een verkapte sterilisatie agenda is…
Bron

Als u vaccineert, houdt u dan het volgende in de gaten. In de eerste 6 levensjaren krijgt uw kind het volgende:

• 17.500 mcg 2-fenoxyethanol (antivries)
• 5.700 mcg aluminium (neurotoxine)
• Onbekende hoeveelheden foetaal runderserum (afgebroken koeienbloed)
• 801,6 mcg formaldehyde (kankerverwekkend, balsemmiddel)
• 23.250 mcg gelatine (vermalen karkas)
• 500 mcg humaan albumine (menselijk bloed)
• 760 mcg mononatrium L-glutamaat (veroorzaakt obesitas en diabetes)
• Onbekende hoeveelheden MRC-5-cellen (geaborteerde menselijke baby’s)
• Meer dan 10 mcg neomycine (antibioticum)
• Meer dan 0,075 mcg polymyxine B (antibioticum)
• Meer dan 560 mcg polysorbaat 80 (kankerverwekkend)
• 116 mcg kaliumchloride (gebruikt bij een dodelijke injectie)
• 188 mcg kaliumfosfaat (vloeibare meststof)
• 260 mcg natriumbicarbonaat (zuiveringszout)
• 70 mcg natriumboraat (Borax, gebruikt voor kakkerlakkenbestrijding)
• 54.100 mcg natriumchloride (keukenzout)
• Onbekende hoeveelheden natriumcitraat (levensmiddelenadditief)
• Onbekende hoeveelheden natriumhydroxide (Gevaar! Bijtend)
• 2800 mcg natriumfosfaat (giftig voor elk organisme)
• Onbekende hoeveelheden monobasisch natriumfosfaatmonohydraat (giftig voor elk organisme)
• 32.000 mcg sorbitol (niet te injecteren)
• 0,6 mcg streptomycine (antibioticum)
• Meer dan 40.000 mcg sucrose (rietsuiker)
• 35.000 mcg gisteiwit (schimmel)
• 5.000 mcg ureum (metabolisch afval van menselijke urine)
• Overig chemisch residu

Bron: boek “Wat de farmaceutische bedrijven niet willen dat u over vaccins weet” – door Dr.Todd M. Elsne

terug naar ‘Vaccinaties