vaccinaties autisme

Is er een connectie tussen vaccinaties en autisme?

Datum: 7 april 2012 
Tekst: Andreas Moritz © 
Vertaling: Frank Bleeker 

DISCLAIMER: 
Dit is een vertaling van een Amerikaans artikel. Hoewel veel van wat betoogd wordt van toepassing is op de wereldwijde situatie, dienen we ons te realiseren dat sommige van de genoemde voorbeelden vooral betrekking hebben op omstandigheden in de Verenigde Staten. 

Bron

CDC betrapt op het opzettelijk vervalsen van Vaccin – Autismeonderzoek & 
Donald Trump waarschuwt dat Autisme veroorzaakt wordt door vaccins 

Beste vrienden, 

De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hebben jarenlang het mogelijke verband tussen kwik in vaccins en Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) ontkend. In oktober 2011 echter, is de CDC erop betrapt dat het bewust met gegevens knoeide om bewijsmateriaal dat kwik in vaccins in verband brengt met ASSi te verbergen. 

Om alle mogelijk belastende vaccingegevens te verhullen had de CDC zijn enorme database van vaccindossiers overgedragen aan een particuliere onderneming, daarbij aangevend dat dit verboden gebied is voor onderzoekers en hiermee voorkomend dat de gegevens verspreid worden via de Freedom of Information Act (FOIA) – de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). 

Dit hield de Coalition for Mercury-Free Drugs (CoMeD) echter niet tegen. Tijdens een onderzoek door middel van FOIA werd ontdekt, zoals eigenlijk al werd vermoed, dat hetzelfde originele Deense onderzoek waarnaar de CDC verwees als definitief bewijs dat Thiomersal niet het risico van een kind verhoogt op het ontwikkelen van ASS, in werkelijkheid precies het tegenovergestelde onthulde. 

Het Deense onderzoek is onweerlegbaar helder over de ontdekkingen: Thiomersal in vaccins verhoogt het risico bij een mens op het ontwikkelen van autisme en andere neurologische ziekten. 

In de Verenigde Staten wordt ten minste 1 op de 100 kinderen getroffen door ASS, terwijl slechts 1 op de 2000 niet-gevaccineerde kinderen de ziekte heeft. In Europese landen als IJsland, waar kinderen slechts een derde van het aantal vaccins krijgen toegediend, heeft maar 1 op de 30.000 kinderen ASS. In de Verenigde Staten is dit nu 1 op de 88, volgens een verklaring van de CDC in maart 2012, met daarbij de vermelding dat dit statistieken zijn uit 2008. 

In die Amerikaanse staten waar de kinderen de meeste vaccins krijgen, of waar relatief meer kinderen worden gevaccineerd, zoals bijvoorbeeld in Utah en New Jersey, ontwikkelen maar liefst 1 op de 47 kinderen ASS. Ter vergelijking: in een overwegend landelijke staat als Iowa, waar minder kinderen worden gevaccineerd, heeft 1 op de 718 kinderen autisme.

Terug naar ‘Vaccinaties‘