Trage schildklier

Op het forum werd door Vivianne een stuk geplaatst over een trage schildklier en de onderzoeken daarnaar:
Interessant op dit vlak is de volgende informatie uit een presentatie van Dr. Baisier die op de site http://www.hypomaarniethappy.nl terug te vinden is.

De Belgische arts Walter Vincent Baisier publiceerde in 2000 een symptomen overzicht van een te trage schildklierwerking. Zaken die de conversie van T4 naar T3 beïnvloeden

Een lijstje met stoffen die de conversie van T4 in T3 bevorderen:>Selenium
>Vitamine E
>IJzer
>Magnesium
>Zink
>Jodium
>Vitamine B12
>Cortisol
>Groeihormoon
>T3
>Melatonine

Met name op T3 vestigde Baisier nog even de aandacht: om T4 in T3 om te zetten is een beetje T3 nodig.

Stoffen/ziekten die de conversie van T4 in T3 belemmeren zijn:
>Ziekten van lever en nieren
>Voedseltekort
>Resorption disturbance
>Diabetes
>Ouderdom
>De pil
>Oestrogenen
>Beta blockers
>Lithium
>Bactrimel
>Cordarone (Amiodaron)
>Strumasol
>Phenylbutazene

Symptomen
Dr. Baisier gaf een zeer uitgebreid overzicht van symptomen van hypothyreoïdie, zoals het voorkomen van galstenen en witte, gebarsten hielen en galstenen.

Ook galstenen in de familie geven een risico op hypothyreoïdie. Dr. Baisier noemde ook enkele symptomen die kinderen met hypothyreoïdie hebben.

Doordat de schedelgroei in horizontale doorsnee meer geremd word dan in kin-neus-nek doorsnee ontstaat een opvallende wipneus. Aan de ene kant traagheid, aan de andere kant hyperbeweeglijkheid vallen op.

Dr. Baisier ziet 8 symptomen het meeste onder zijn patiënten:
– vermoeidheid
– depressie
– koudheid
– hoofdpijn (ook migraine)
– spierkrampen
– constipatie
– artritis
– vertraagde achillespees reflex

Slecht 3% van de patiënten vertoont deze symptomen niet, maar is toch hypothyreoot. De lichaamstemperatuur bij ontwaken kan ook wijzen op hypothyreoïdie (bij minder dan 36.7 graden), maar is niet nuttig bij het vinden van de optimale dosis: de temperatuur blijft vaak laag.

Elk van de 8 hoofdsymptomen krijgt een score van 0 (niet aanwezig), 1 (licht aanwezig) of 2 (fullblown aanwezig). De maximumscore per patiënt is dus 16. Een score van meer dan 5 wijst op hypothyreoïdie. De score kan ook worden gebruikt om het succes van de behandeling te meten: in een groep van 832 door Dr. Baisier onderzochte patiënten was de gemiddelde score voor behandeling 10 (+/-3), na behandeling 2.9 (+/-2.3).

Bloed en urine-onderzoeken
Allereerst: Deze onderzoeken kunnen de diagnose (soms) ondersteunen, maar kijken naar symptomen is het allerbelangrijkste!

TSH
Over de TSH test heeft Dr. Baisier een uitgesproken oordeel: “TSH correleert NIET met symptomen! De test heeft geen enkele waarde, ik laat hem niet uitvoeren.”

De verklaring: “TSH staat in feedback met T4, niet met T3, maar de patiënt heeft T3 nodig. Alleen T4 onderdrukt TSH, wat de productie van de schildklier van T3 nog verder verminderd. Het gevolg is dat de toestand van de patiënt verslechterd.”

Schildklierantilichamen
Het onderzoeken van antilichamen tegen de schildklier is wel nuttig: vindt men antilichamen, dan had, heeft of zal men schildklierproblemen krijgen.

24 uurs urinetest op T3
“De meest betrouwbare test is 24 uurs test op T3. Deze test is ongevoelig voor TBG.” *noot Schildklierhormoon bindend globuline, maar dan de engelse afkorting *. De optimale waarden voor 24 uurstest T3 is ongeveer 2000 pmol. Minder dan 1400 pmol betekent hypothyreoïdie, meer dan 2600 pmol hyperthyreoïdie. Deze waarden zijn niet gevonden door te kijken wat de gemiddelde waarde is die mensen hebben, maar door te kijken wat de waarden zijn van optimaal ingestelde mensen.

Pas na minimaal 2 maanden stabiele instelling heeft het zin deze test te herhalen, eerder zijn de uitslagen niet betrouwbaar.

Behandeling
Behandeling vindt plaats met T4 en T3, hetzij dierlijk (Armour Thyroid, Bio Tech Thyroid, vroeger ook Thyanon) hetzij synthetisch.
De gemiddelde ideale dosis Armour Thyroid bedraagt 240 mg (4 grain) (eigen onderzoek Dr. Baisier).

T4 versus T4/T3
Slechts maximaal één op 4 patiënten kan voldoende T4 in T3 omzetten om genoeg te hebben aan alleen Thyroxine slikken.
In de jaren zeventig heeft Dr. Baisier meegewerkt aan testen met T4 in plaats van dierlijk schildklierhormoon.
Mensen die werden omgezet van Armour Thyroid op T4 alleen (bijvoorbeeld door de huisarts, onder druk van de publiciteit) gingen achteruit. Bij terugschakelen op een gecombineerd preparaat verdwenen de klachten.
89 (elders) met T4 behandelde hypothyreoïdie-patiënten hielden allerlei hypothyreoïdie klachten, zij verbeterden toen zij T4/T3 combinatie kregen. Met alleen T4 hadden zij net zoveel klachten als niet behandelde patiënten.

Vraag: Waarom hebben veel mensen met hypothyreoïdie moeite om T4 in T3 om te zetten?
Antwoord: Dit wijst erop dat de ziekte niet alleen in de schildklier ligt, maar ook in de lever en nieren. Auto-immuunreacties tegen de bijnieren komen voor bij hypothyreoïdie. De lever zet minder T4 op in T3 ter bescherming van de hersenen. Uit de zaal wordt genoemd dat bij auto-immuunziekten vaak receptor stoornissen worden gezien.
——

‘De Trage schildklierwerking’ van Broda O. Barnes
Hypothyreoïdie trage schildklierwerking is een van de verstoringen van de schildklier waar veel mensen aan lijden zonder dat ze dat zelfs beseffen. Het kan de oorzaak zijn van verminderde energie of continue vermoeidheid. Het kan verantwoordelijk zijn voor chronische hoofdpijn, herhaaldelijk optredende infecties, weerbarstige huidaandoeningen of problemen met de bloedsomloop. Ernstiger is dat het een grote factor bij hartaandoeningen, longkanker en longemfyseem kan zijn. Tevens is het verantwoordelijk voor vele emotionele en mentale stoornissen. ‘De trage schildklierwerking, de niet herkende ziekte’ legt de trage 
schildklierwerking in makkelijk te begrijpen taal uit. Het vertelt hoe het je gezondheid en je leven kan beïnvloeden.

terug naar ‘bijnieren en schildklier