Over Ormus

Ormus

Ormus, ook wel ORMEs, m-state elementen, wit goud of de Steen der Wijzen genoemd, werd in 1975 ontdekt door David Hudson, een boer uit Arizona. Hij ontdekte in zijn eigen bodem (Arizona, VS) een goedje dat hij nog nooit eerder had gezien. Om het snel mee te kunnen nemen voor analyse liet hij het drogen in de gloeiend hete zon van Arizona. Wat vervolgens gebeurde is absoluut wonderbaarlijk te noemen. Het spul loste op in een grote lichtflits en was verdwenen! Als hij het droogde zonder zonlicht verdween het echter niet. Hudson was een succesvolle boer en zakenman dus hij had wel wat centjes om een dure analyse te laten doen. Deze liet hij uitvoeren door een professor verbonden aan de Cornell universiteit in de staat New York. Uit de analyse bleek dat het goedje onder andere goud, zilver, ijzer en aluminium bevatte. Het goud en zilver losten echter niet op in vloeistof, zoals normaal gebruikelijk is. Ook ijzer en aluminium losten niet op in diverse zuren en vormden geïsoleerd een vreemde zwarte materie.

Eén voor één werden de elementen geïsoleerd. Totdat er volgens de standaard tests niets meer over zou moeten zijn. Maar er bleef wel iets over, heel veel zelfs. De wetenschapper vertelde Hudson vervolgens dat er niets meer was terwijl er na verwijdering van de inviduele elementen maar liefst 98% van het materiaal nog overbleef! Hudson had op dat moment al ruim 20.000 dollar besteed aan de analyses en verliet de universiteit volkomen teleurgesteld in de academische wetenschap. Hij liet het er niet bij zitten en vond een Duitser die samen met hem andere analyses kon loslaten op de materie en bereid was daar ook speciale apparatuur voor te bouwen die verder kon gaan dan de standaardapparatuur. Uit de analyses bleek het spul zeer waardevolle elementen te bevatten als platina en varianten daarop als rhodium, irridium, ruthenium en osmium.

Uit de tests die ze uitvoerden bleek dat het goedje verschillend reageerde op verschillende warmte- en koubehandelingen. Ook bleek de tijd waaraan ze het spul blootstelden aan warmte of kou verschil uit te maken. Zo lag het omslagpunt bij 70 seconden verhitting op een bepaalde temperatuur. Als Hudson het proces stopte bij 69 seconden bleek het poeder totaal geen edele elementen te bevatten, daarboven wel. Hudson ging vervolgens naar een specialist op de universiteit van Iowa. Ze voerden verscheidene experimenten uit en kregen de meest vreemde resultaten. Zo namen de materiele verschijningen van het goedje diverse onverklaarbare vormen aan afhankelijk van de mate van verhitting of afkoeling waaraan het werd blootgesteld, waaronder wit poeder maar ook glas. Ook bleken elementen als bijvoorbeeld ijzer spontaan te verdwijnen of te veranderen in andere elementen. Tevens bleek het spul elke keer een ander gewicht te hebben, vooral als het in contact kwam met lucht.

Hudson kreeg het advies om deze elementen te patenteren, omdat er anders een ander mee vandoor zou gaan en hij niet meer met zijn eigen vindingen verder zou kunnen experimenteren. In maart 1988 patenteerde Hudson zijn elementen die hij Orbitally Rearranged Monoatomic Elements noemde, oftewel ORMEs. Dit is gaandeweg Ormus gaan heten en het staat voor wat uiteindelijk een twaalftal geïdentificeerde elementen zijn die zowel in materiële als immateriële, energetische vorm bestaan. Hudson kwam hierachter door in contact te treden met een van de pioniers in Amerika op het gebied van quantumfysica, Hal Puthoff. Deze legde hem de vreemde verschijnselen van Ormus uit. Ormus-elementen zijn in staat om hun materiële vorm te verliezen onder invloed van warmte en zonlicht en zijn dan niet meer vatbaar voor zwaartekracht of lossen zelfs op in zonlicht. Dit is wat Hudson had gezien toen hij het spul liet drogen in de hete zon. De Ormus was dus letterlijk één geworden met het licht en overgegaan naar een andere dimensie waarin geen tijd en ruimte bestaat. Samen met Puthoff leerde hij het goedje door afkoeling ook weer terug te brengen naar de exacte plaats waar hij het had laten drogen, dus terug naar de materiële wereld van tijd en ruimte waarin wij leven.

Ormus is een supergeleider. Deze elementen resoneren met de oerenergie, de nulpuntenergie van waaruit alle leven komt, op de aarde en daarbuiten, en waarin zich een oneindig quantumpotentieel van mogelijkheden bevindt. Ormus is één met deze oneindige en onuitputtelijke energiebron en het is te vinden in de lucht, de aarde, de planten, stenen en de zee. Hudson toonde zelfs door experimenten met het ontleden van de hersenen van dieren dat deze ook Ormus bevatten. Volgens Hudson bevatten onze hersenen minimaal 5% Ormus. Dit percentage is echter aanzienlijk te verhogen als we voedsel en water tot ons nemen met een hoog Ormus-gehalte. Het is juist dit voedsel en water dat vandaag de dag zo node ontbreekt. Hudson noemt Ormus ‘het licht van het leven’ en ‘the Spirit’. Hij beweert dat het ons niet alleen spiritueler maakt, maar ook dat het het DNA corrigeert. Denk nu aan de experimenten die de alchemisten uitvoerden waarin ze probeerden metalen in goud te laten veranderen en een wit poeder van goud wisten te maken. De kerk heeft deze mensen vervolgd, gemarteld en gedood. Wat wisten zij dat wij niet mogen weten? De Egyptenaren waren er zelfs al veel eerder mee bezig. Goud is altijd al het werkelijke geld geweest en is dat tot op de dag van vandaag. Maar de werkelijke waarde van goud zou wel eens spiritueel en medicinaal kunnen zijn in plaats van materieel.

Er zijn helaas machtige en duistere krachten aan het werk die ons proberen te weerhouden van het bereiken van ons ware potentieel, onze ware evolutie naar een hoger bewustzijn. Zij verspreiden doodsenergie over de planeet. Dit doen ze onder andere door de beheersing van ons voedsel en de geldstroom. Zij zijn de uitvinders van de NPK-landbouwmethode die gebaseerd is op het telen van gewassen met een absoluut minimum aan elementen, namelijk drie: stikstof (N), fosfor (P) en kalie (K). Deze techniek is gebaseerd op het succes dat men boekte gedurende de eerste wereldoorlog met stikstofbommen. De planten die gekweekt worden met NPK zijn niet levensvatbaar en dus stuurt de natuur een ‘opruimploeg’ in de vorm van insecten en schimmels erop af. Om die reden worden de gewassen ‘behandeld’ met bestrijdingsmiddelen die weer een variant zijn op zenuwgas. Zo wordt door middel van oorlogs-chemie een onnatuurlijk product in leven gehouden dat ons allemaal een structureel mineralen (en dus Ormus) tekort bezorgt en ons bovendien volpompt met gevaarlijke gifstoffen die ingrijpen in ons hormonale en zenuwstelsel. De ziektes die dit oplevert worden vervolgens weer ‘behandeld’ met opnieuw chemie die gebaseerd is op oorlogstechniek. Zo is chemotherapie niets meer dan een variant op mosterdgas en zijn ziektes als AIDS, kanker, polio, ADHD, autisme verspreid door middel van vaccinaties die daarnaast uiterst giftige bestanddelen als kwik, aluminium, formaldehyde en dierlijk DNA bevatten.

Genetische modificatie bij gewassen als mais, katoen en soja wordt toegepast om het natuurlijke genetische ontwerp van deze gewassen te wijzigen en dus te kunnen patenteren. Dit doet men overigens door de plant ziek te maken met een kanker- of virussoort en zo het DNA binnen te dringen van de plant. Met dieren is het al niet veel beter gesteld. Miljoenen koeien, varkens en kippen worden dagelijks gehouden onder omstandigheden die normaal het dier onherroepelijk dood door zijn poten zou laten zakken. Maar met medicatie, groeihormonen en het toevoegen van synthetische mineralen worden de dieren in leven gehouden totdat ze rijp zijn voor de slacht. Dat proces gebeurt zo snel dat menig dier levend gevild wordt. Het lijden van deze dieren is onbeschrijflijk en je hebt behalve zieke planten en dieren ook doodsenergie op je bord. Wil je dit soort ‘voedsel’ tot je nemen? Vind je het gek dat slechts vijf procent van de wereldbevolking zelfdenkend is?

Uit experimenten blijkt dat Ormus het meest aanwezig is in de zee. Dit is niet zo vreemd als je bedenkt dat zeewater maar liefst zeventig procent van de aarde bedekt en de oerbron van alle leven op deze planeet is. Alle bekende en onbekende mineralen op deze planeet zijn geconcentreerd in zeewater. Kweek je eigen groente en fruit met deze bouwblokken van het leven door middel van verdund zeewater of zeezout opgelost in water. Wil je hier meer over weten? Zie deze pagina’s van mijn hand: ‘zeemineralen’ en ‘we zijn allemaal één’ 

David Wolfe on Ormus

Ormus is ook in geïsoleerde vorm verkrijgbaar als bemesting voor gewassen:
http://www.c-gro.com/
http://www.sea-crop.com/ http://www.liquid-chi.com

Ormus is ook in geïsoleerde vorm te verkijgen voor menselijke consumptie:
http://www.liquid-chi.com

Ga daarnaast voor zoveel mogelijk rauwe en onbewerkte natuurlijke producten van goede bodem die met liefde geweekt zijn. Drink wild water uit beken in bossen dat uit zichzelf omhoog is gekomen. Stel jezelf zoveel mogelijk bloot aan de helende kracht van zonlicht door met gesloten ogen in de zon te kijken met uitgestrekte palmen. Adem zoveel mogelijk boslucht en zeelucht in of zoek op een andere manier de natuur op. Kortom, stel jezelf in contact met zoveel mogelijk Ormus. Dit zijn de Ormus-elementen waarvan we tot nu toe weten dat ze bestaan (er zijn er echter meer):

KNOWN ORMUS ELEMENTS
Element      Atomic Number
Cobalt        27
Nickel         28
Copper       29
Ruthenium  44
Rhodium     45
Palladium    46
Silver          47
Osmium      76
Iridium       77
Platinum     78
Gold           79
Mercury      80

Voor wie meer over Ormus wil weten is de webpagina van Barry Carter, de huidige specialist op het gebied van Ormus, onontbeerlijk als informatiebron.

Berry Carter ormus specialisthttp://www.subtleenergies.com/ormus/index.htm

Ormus is levensenergie. Dit is hard nodig als tegenwicht voor de doodsenergie waaraan we dagelijks worden blootgesteld via ons voedsel, ons drinkwater, onze ‘medicijnen’, electromagnetische velden, radiogolven en radioactieve straling als gevolg van het gebruik van verarmd uranium door de weelderig florerende oorlogsindustrie. Deze negatieve energie houdt ons ziek en dom. Maar het kan ook anders. Bedenk dat de levenskracht altijd sterker is dan doodskracht, duisternis is slechts het ontbreken van licht. Het enige wat je hoeft te doen om je te omringen met licht is het op te zoeken. Het is overal om je heen en in jezelf.
Mike Donkers

Terug naar ‘Mike Donkers