Onderzoek rauwe melk

Rauwe melk is opmerkelijk veilig!

Nieuwe wetenschap bevestigt:
Rauwe melk is opmerkelijk veilig!
Datum: 2 juli 2013
Door: Ethan A. Huff, stafschrijver
Vertaling: Frank Bleeker
Foto: Afkomstig van de website, geplaatst bij artikel
Bron:

DISCLAIMER:
Dit is een vertaling van een Amerikaans artikel. Hoewel veel van wat betoogd wordt van toepassing is op de wereldwijde situatie, dienen we ons te realiseren dat sommige van de genoemde voorbeelden vooral betrekking hebben op omstandigheden in de Verenigde Staten.

Al die verouderde stokpaardjes van de regering over de vermeende gevaren van het drinken van rauwe melk zijn wederom ontkracht, ditmaal door een reeks van wetenschappelijke risicobeoordelingen die onlangs werden gepubliceerd in het Journal of Food Protection. Een persbericht, gepubliceerd in de Wall Street Journal (WSJ) legt uit dat, op basis van de resultaten van drie kwantitatieve microbiële risicobeoordelingen (QMRAs), evenals de herziening van tientallen andere wetenschappelijke papers over het onderwerp, rauwe melk heel duidelijk een laag-risico voedsel is, dat over het algemeen voor iedereen veilig is, dus ook voor zwangere vrouwen en jonge kinderen.

Tijdens een recente vergadering van het Centre for Disease Control in Vancouver, British Columbia, Canada, werden de baanbrekende resultaten van deze QMRAs gepresenteerd als de meest recente wetenschappelijke gegevens waarmee de veiligheid van verse melk bewezen werd. Dit gebeurde tijdens een presentatie met als titel: Unpasteurized milk: myths and evidence – Ongepasteuriseerde melk: mythen en bewijzen. De belangrijkste recensent, Nadine Ijaz, M.Sc. (Master of Science), maakte tijdens deze presentatie openbaar, hoe rauwe melk sinds 1930 oneerlijk en foutief werd gecategoriseerd als ‘HOOG RISICOVOEDSEL’.

In smerige, stedelijke distilleerderij-boerderijen1 werd giftige ‘swill’ melk gekarnd, die moest worden gepasteuriseerd, omdat die melk de reden was waardoor mensen ziek werden.

Distilleerderij-boerderijen werden uiteindelijk ontmanteld en vervangen door echte zuivelfabrieken die vrijwel alle risico’s die verband hielden met rauwe melk elimineerden, maar de ‘wetenschap’ van het pasteuriseren van melk werd dank zij de enorme druk van de ministeries van landbouw van vele Amerikaanse staten en de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA2) in de geest van de Amerikaanse bevolking ingebakken. De FDA houdt, zoals veel lezers van Natural News weten, nog steeds krampachtig vast aan de achterhaalde theorie dat alle melk, om als veilig te worden beschouwd, moet worden gepasteuriseerd.
——

1 Dit zijn zuivelboerderijen die naast distilleerderijen werden gebouwd. Gerst wordt gebruikt om whiskey te maken. Gerst werd ook aan het vee gevoerd. Het idee was om de gefermenteerde gerst‘pulp’ (swill) vanuit het destillatieproces aan de koeien te voeren. De samenwerking werd uitgewerkt. Runderen werden naast de distilleerderijen gehouden en de pulp werd via een geautomatiseerde lopende band overgebracht naar hun voederbakken. Het was het toonbeeld van efficiëntie. Het vee werd echter opgesloten in slecht gebouwde stallen en het werd gedwongen niet natuurlijke voeding te eten. De koeien werden al snel ziek.
2 http://www.naturalnews.com/FDA.html
——

Groene bladgroenten gevaarlijker dan rauwe melk, zo blijkt uit gegevens
Maar wanneer het veilig wordt geproduceerd, in overeenstemming met de algemeen aanvaarde veiligheidsstandaarden, is rauwe melk helemaal niet de boosdoener, zoals de overheid steeds beweert. In wezen is rauwe melk3 een van de veiligste voedingsproducten die een mens kan eten of drinken. Het scoort veel hoger dan ander populair voedsel als voorbewerkte vleeswaren, eieren uit de legbatterij en zelfs reguliere groenten. Het zal misschien een schok voor je zijn, maar het meest recente onderzoek toont aan dat groene bladgroenten vaak een groter veiligheidsrisico met zich meedragen dan rauwe melk4.

“Hoewel het duidelijk is dat er nog enkele aanzienlijke risico’s bestaan met betrekking tot door voedsel overgedragen ziekten van rauwe melkconsumptie, moeten de volksgezondheidsinstanties nu hun beleid en informatie aanpassen naar het meest hoogwaardige bewijs, dat dit risico5 als laag kenmerkt,” zei Ijaz tijdens de presentatie. “Rauwe melkproducenten moeten rigoureuze managementpraktijken blijven hanteren om eventuele resterende risico’s te minimaliseren.”

Natuurlijk voorkomende probiotische bacteriën in rauwe melk beschermen tegen dodelijke pathogenen
In de collegiaal getoetste gegevensreeksen die werden gebruikt voor de analyses was bewijsmateriaal opgenomen waaruit blijkt dat het pathogene risico van rauwe melk ook bijzonder laag is. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn ziekteverwekkers zoals de Campylobacter, de Shiga-toxine veroorzakende E. coli, Listeria monocytogenes en Staphylococcus aureus niet erg gebruikelijk in rauwe melk, en dit is het gevolg van

het feit dat rauwe melk zijn eigen heilzame, probiotische pathogenen bevat die over het algemeen voorkomen dat ze gevormd worden.

“De wetenschappelijke artikelen die werden geciteerd in de presentatie voor het Centre for Disease Control van British Columbia toonde een laag ziekterisico als gevolg van consumptie van gepasteuriseerde melk voor elk van de ziekteverwekkers,” aldus een persbericht over de bevinding. “Dit lage risicoprofiel is van toepassing op gezonde volwassenen, maar ook voor immunologisch-gevoelige groepen: Zwangere vrouwen, kinderen en ouderen.”

Wil je meer lezen over de gezondheidsvoordelen van rauwe melk, lees dan ook op: http://www.realmilk.com/

Kijk ook eens op het uitgebreide blog ‘The Complete Patient’, waar allerlei relevante informatie te vinden is over rauwe melk, vrijheid van gezondheid en de politieke structuren interfereren met de toegang van de mensheid tot schoon en kwalitatief goed voedsel: http://thecompletepatient.com/

3 http://www.naturalnews.com/raw_milk.html
4 http://www.naturalnews.com/milk.html
5 http://www.naturalnews.com/risk.html

Bronnen voor dit artikel zijn o.a.:
http://www.cornucopia.org
http://thebovine.wordpress.com
http://thecompletepatient.com

Terug naar ‘melk