Menselijke blauwdruk

Weston Price ontdekte dat het natuurlijke ontwerp van de mens bestond uit een rond gezicht met voldoende ruimte voor alle tanden en kiezen (dus een brede kaakstructuur) en voldoende ruimte voor de lucht om in en uit de neusgaten te gaan (dus een brede neus), een brede, dikke nek en verder een brede lichaamsbouw. Vrouwen horen brede heupen en een vol, vrouwelijk figuur te hebben en geen smal, dun, jongensachtig figuur.

Price laat in zijn boek foto’s zien van inwoners van eilanden op de Stille Zuidzee die allemaal van andere eilanden afkomstig zijn, maar eruit zien alsof ze broers of zussen van elkaar zijn. We zien het vaak als een racistische opmerking als er over negers of Aziaten gezegd wordt dat ze ‘er allemaal hetzelfde uitzien’. Maar dat is ook zo en dat hoort ook zo! Het rassenpatroon wordt nl. natuurgetrouw gereproduceerd en de verschillen bij individuen zijn minimaal.

Het blanke ras is het meest gedegenereerde ras dat er bestaat. Kijk eens goed om je heen en bekijk de verschillen in haarkleur, lichaamsbouw, breedte van het gezicht etc. en de conclusie is onvermijdelijk: de natuur doet haar best maar boetseert er maar wat van op basis van de beschikbare bouwstoffen uit voeding. Op het moment dat de natuur een dergelijke biodiversiteit laat zien dat er niet of nauwelijks nog sprake is van fysieke soort kenmerken, dan is er iets mis met de soort. Dit zijn wij blanken als realiteit gaan zien en daardoor ontstaat het idee dat de een ‘nu eenmaal smaller is dan de ander’ en dat dit natuurlijke variaties zijn. Zo komen we ook op theorieën over verschillende bloedgroepen of metabolische types.

Laatst zei iemand tijdens een lezing tegen mij: “Maar wij zijn uniek, omdat we omnivoren zijn”. Ik herinnerde die persoon eraan dat beren ook omnivoren zijn en dat er ook geen bloedgroependieet voor grizzlyberen en bruine beren bestaat en dat er evenmin beren zijn met een brede of smalle bouw. Dit komt omdat de beer op basis van de juiste bouwstenen uit voeding steevast in staat is het natuurlijke ontwerp dat wij ‘beer’ noemen te reproduceren. De moderne mens kan dit niet en daarom ook die variaties. Vandaar ook al die uiteenlopende ziektebeelden van de moderne mens, want ook daar zie je eindeloze variaties.

Je ziet hetzelfde gebeuren bij moderne dieren, d.w.z. dieren die ons ‘voedsel’ krijgen. Weston Price beschreef hoe wilde dieren in gevangenschap (dierentuinen) zich niet konden voortplanten door versmalling van het lichaam, waardoor er miskramen ontstonden. Totdat iemand op het idee kwam om de dieren in het wild te bestuderen en bedacht dat ze orgaanvlees aten en het spiervlees achterlieten voor de aaseters. Door de dieren vervolgens mineraal- en vetrijk orgaanvlees te geven i.p.v. mager spiervlees werden de dieren wel vruchtbaar.

Hij ontdekte verder dat er TIJDENS DE GEBOORTE nog een verdere versmalling kan optreden vanwege versmalling van het geboortekanaal van de moeder. Bij een normale geboorte komt het hoofd als eerste en dit is tijdens de geboorte nog zacht, zodat het zich kan aanpassen aan de vorm van het geboortekanaal. Miskramen ontstaan omdat het hoofd dan te breed is, waardoor zowel de moeder als het kind kunnen komen te overlijden. Wist je dat de meeste miskramen jongens betreft omdat hun hoofd breder is dan dat van meisjes? Een degenererende samenleving ontwikkelt uiteindelijk een tekort aan jongens en mannen. Dit zachte hoofd kan echter ook versmald door het geboortekanaal komen en dat geldt ook voor de rest van het lichaam, zoals de romp en heupen.

Deze degeneratie is een feit en er is niet zoveel wat je kunt doen als je eenmaal een dergelijke bot- en spierstructuur hebt. Toch is er wel degelijk nog gedeeltelijk een weg terug naar de oorspronkelijke blauwdruk. Vrouwen die zelf smal zijn kunnen d.m.v. de juiste voeding wel degelijk ook weer kinderen baren met een breed hoofd en een brede lichaamsbouw, dus zij kunnen binnen 1 generatie herstel van de blauwdruk bewerkstelligen, net zo goed als dat je met gezonde genen ook binnen 1 generatie kunt degenereren en smalle kinderen kunt produceren, zoals Price zag gebeuren.

Voor bewijs van degeneratie verwijs ik naar het boek van Price dat eind dit jaar in het Nederlands zal uitkomen. Voor bewijs van regeneratie op basis van traditionele voedingsmiddelen verwijs ik naar de Healthy Baby Galleries van de Amerikaanse Weston Price-site:

http://www.westonaprice.org/childrens-health/healthy-baby-photo-gallery

Wat betreft vooroorlogse opa’s en oma’s die zich te buiten gingen aan zoetigheid en roken en andere slechte gewoontes en toch 80, 90 of 100 werden, dit komt door de hoge mate van bescherming die hun traditionele voeding hen bood. Kun je nagaan hoe oud ze geworden zouden zijn als ze die slechte gewoontes niet hadden gehad!

Er wordt ook vaak tegen mij gezegd dat natuurvolkeren het makkelijker hadden omdat ze schonere lucht inademden en minder stress hadden. Met gevaar voor eigen leven elke dag moeten jagen op voedsel in vaak barre klimaten levert behoorlijk wat stress op, dat kan ik je vertellen! Hun stressBESTENDIGHEID was echter vele malen groter door sterkere bijnieren. Daarnaast zijn er nu nog stammen in Afrika die hun voedsel op traditionele wijze binnenshuis bereiden in hun hut zonder schoorsteen en dus dioxine inademen door de rook. Toch zijn deze mensen beschermd door hun hoge inname van vetoplosbare vitamines, met name vit. A.

Ook at men altijd al vis met kwik. De geweldige website http://www.fishscam.com (de site bestaat niet meer, ik laat het bericht staan) laat zien dat het kwik- en dioxinegehalte in vis de laatste 150 jaar NIET is gestegen, maar dat onze BESCHERMING ertegen is gedaald. Door vis te vermijden vanwege kwik krijg je ook niet de beschermende vit. A binnen die eveneens in die vis zit. Vervolgens worden we ook nog bang gemaakt voor een vermeende ‘vit. A-vergiftiging’ op basis van 1 ENKELE STUDIE die ook nog eens SYNTHETISCHE vit. A betrof. Kortom, men wist vroeger echt wel wat stress en gifstoffen waren, maar men had betere bescherming door opbouw van RESERVES.
Mike
——

OUDERE MENSEN ETEN EN DOEN VAN ALLES WAT NIET ‘GEZOND’ IS EN WORDEN TOCH HEEL OUD.

Iemand op het forum schreef:
Mijn Oma is al 93 jaar, en eet het allemaal al haar leven lang (gaat over nachtschades en fytinezuur. En ze leeft nog steeds. Als je alles moet geloven wat je leest: dan hadden we allemaal al lang dood moeten zijn.

Antwoord van Mike:
Dit valt onder dezelfde categorie als: ik ken iemand die rookte en 90 jaar werd. Vaak wordt daaraan gekoppeld een voorbeeld van iemand die ‘gezond at en altijd sportte’ en op veel jongere leeftijd ‘ineens’ dood neerviel door een hart- of herseninfarct of volledig uitgezaaide kanker kreeg. De fatalistische conclusie is dan: het maakt niet uit wat je doet, want de dood slaat willekeurig toe en het leven is oneerlijk. Dat we in een universum leven van oorzaak en gevolg en dat we dingen vaak ervaren als ‘oneerlijk’ en ‘willekeurig’ ontgaat mensen die dit soort drogredenen aanhalen, redenen die gebruikt worden om toch maar vooral niets te hoeven veranderen of verbeteren. Het is gebaseerd op onwetendheid, gebrek aan kennis en een laag zelfbeeld, gebaseerd op de leugen dat ‘het leven lijden is’.

Bedenk dat de mensen die met slechte gewoontes met gemak 90 of ouder zijn geworden allemaal, zonder uitzondering, van de vooroorlogse generatie zijn. Zij konden wegkomen met slechte gewoontes omdat ze door hun voeding beresterk waren. Desondanks snoept roken (en andere slechte gewoontes) jaren van je leven af. Kun je nagaan hoe oud deze mensen hadden kunnen worden als ze deze gewoontes niet hadden gehad! Deze vlieger gaat niet meer op voor ons, de naoorlogse generaties. We zijn te ver gedegenereerd en hebben nu MEER VOEDINGSSTOFFEN DAN OOIT nodig, willen we ook maar de 90 bereiken, iets wat de meesten van ons gewoonweg niet meer gaan redden. Het is dus appels met peren vergelijken. De vooroorlogse generaties aten voornamelijk goed voedsel, waardoor het slechtere voedsel dat ze evt. ook consumeerden stukken minder schade aanrichtte dan deze voedingsmiddelen nu doen. De naoorlogse generaties beschikken over WEINIG OF GEEN reserves en dit is de reden waarom we de laatste 60 jaar een regelrechte explosie hebben gezien van kanker, hart- en vaatziekte en diabetes, om nog maar te zwijgen over nog nieuwere verschijnselen als adhd en autisme.

Deze uitgebreide uitleg is vooral bedoeld voor anderen die meelezen en wel willen leren. Mensen die dit soort fatalistische ‘argumenten’ hanteren zijn niet meer te redden…
Mike
——

JE KUNT DUS NIET MEER TERUG:
Vraag op het forum: Ik denk inderdaad dat hoe meer je gezond gaat eten hoe gevoeliger je wordt voor eten wat niet goed voor je is.

Naarmate je smaakbewustzijn toeneemt, neemt het lichaam geen genoegen meer met minder. Het leven streeft altijd naar heling, naar terugkeer naar de blauwdruk. Als je die voedingsstoffen tot je neemt die dit mogelijk helpen maken, zal je lichaam hier altijd de voorkeur aan geven (het wilde dit al die tijd al en is blij dat je nu wakker bent geworden). Je kunt dus niet meer terug, the only way is up! En zo hoort het ook, we laten ons al genoeg naar beneden trekken!
Mike
——

OVER MICRO-ORGANISMES DIE WORDEN AANGEZIEN ALS OORZAAK VAN ZIEKTE:
Niet mee eens. Op het moment dat je uitgaat van micro-organismes als primaire oorzaak van ziekte (‘ziekteverwekkers’ of ‘ziektekiemen’) ga je uit van een pasteuriaans oorlogsmodel. Je moet dan antimicrobieel gaan denken, waarbij je natuurlijke of synthetische ‘wapens’ op ze af moet vuren.
Deze totaal achterhaalde gedachtengang heeft zijn beste tijd gehad. Dit proberen we al zo’n 100 jaar en de microben zijn er alleen maar sterker op geworden. Het wordt tijd dat nu eindelijk maar eens de epigenetica, oftewel de omgevingsleer, de overhand laten nemen. Verander de omgeving van de genen in positieve zin en bepaalde microben hebben er niets meer te zoeken. De microben zijn aaseters die zich voeden met dode, zieke en zwakke cellen. Haal de kadavers weg en er valt geen aas meer te eten.
De bacterie- en de genentheorie kloppen niet. We moeten wel degelijk pro-immuunsysteem en pro-gezondheid gaan denken. Een van de meest ongezonde dingen is denken zoals de schrijver van dit stuk doet. Het is dan ook vaak ons eigen denkpatroon dat onze ergste vijand is.
Mike

Een reactie van Corneliahz van het forum:
Het meest simpele voorbeeld hierbij is dat mensen die beter zijn gaan eten cq. gezonder worden op den duur ervaren dat ze niet meer verkouden worden en/of de griep krijgen. Ikzelf ben ook al bijna twee jaar niet verkouden geweest terwijl het krioelt van de beestjes: hét bewijs dat de bacterietheorie niet klopt maar dat je moet denken aan iets onderliggends.
Bee vergelijkt het met de mesthoop en de vliegen: geen mesthoop, dan ook geen vliegen.

Tekst van Bee:
It’s like the manure pile and the flies, with the manure pile representing the poor condition of the body. You cannot get rid of the manure pile by killing off the flies. You must clean up the manure pile instead, which means building up your immune system.
To claim bugs cause dis-ease is like saying firemen caused the fire. The firemen are there because there IS a fire! The same is true for bugs. Bugs are created everywhere in Nature because of toxins, waste, and decaying matter. If the germ theory of dis-ease were true we would ALL have ALL bugs ALL of the time since they are everywhere, and life on Earth couldn’t have happened.
God didn’t make any stupid bodies, and Nature gets it right!
———-

Genetisch? Hoezo genetisch?
door Mike Donkers

geen chemie maar alchemie

De Fransman Corentin Louis Kervran (1901-1983) die het boek Biological Transmutations schreef, vroeg zich als kind al af waarom kippen eieren produceerden met een eierschaal van calcium, terwijl er geen calcium in het voer van de kippen voorkwam. Toen hij dit ging onderzoeken, kwam hij tot de conclusie dat het kiezelzuur (silicium) was dat de kippen binnenkregen via hun voer, wat werd omgezet of, zoals hij het noemde, ‘getransmuteerd’ naar calcium. We weten dat silicium een mineraal is dat voor een keiharde maar tegelijkertijd flexibele structuur zorgt. Silicium komt onder andere voor in brandnetel en heermoes, ook wel bekend als paardenstaart.
Lees hier verder……..