Vaccinaties realiseer jij je dat?

Realiseer jij je dat…
Bron

 1. 1vaccinaties in Nederland niet verplicht zijn?
 1. 2vaccinaties niet alleen ineffectief, maar zelfs ronduit gevaarlijk zijn?
 1. 3het kinkhoestvaccin bij laboratoriumdieren wordt gebruikt om hersenontstekingen te veroorzaken?
 1. 4in geen enkel officieel onderzoek staat vermeld dat vaccinatie oorzaak nummer één van wiegendood is?
 1. 5infectieziekten waartegen wordt gevaccineerd al op hun retour waren, lang voordat welk vaccin dan ook werd toegepast?
 1. 6de beste manier om niet ziek te worden is: goede voeding, voldoende rust,
 1. 7een evenwichtige geest, vitaminen (C!), mineralen etc.?
 1. 8gevaccineerde moeders via de placenta aan hun baby geen, of onvoldoende immuniteit doorgeven?
 1. 9er nog nooit een epidemie is geweest die uitsluitend een niet-gevaccineerde groep betrof?
 1. 10mazelen, bof en rode hond natuurlijke en onontbeerlijke ontwikkelingsstappen zijn
 1. 11in de geestelijke en lichamelijke groei en ontwikkeling van kinderen?
 1. 12kinderziekten (maar ook griep) dienen om van het immuunsysteem te versterken?
 1. 13er tegelijk met elk vaccin ook gevaarlijke verontreinigingen diep het lichaam worden binnengebracht,
 1. 14zoals: aluminiumfosfaat, formaldehyde, restanten van dierlijke cultuurbodems — met daarin,
 1. 15behalve vreemde, dierlijke eiwitten en RNA en DNA, ook onder meer talloze onbekende virussen en bacteriën?
 1. 16dat zowel de gifstoffen, als deze bacteriën en virussen vanuit de dierlijke cultuurbodems,
 1. 17via de vaccins de kans hebben vitale organen direct aan te tasten?
 1. 18vaccinaties de ontvanger juist ontvankelijk maken voor de betreffende ziekte?
 1. 19kinderen na vaccinaties door immuunsuppressie vaak terechtkomen
 1. 20in een eindeloze cirkelgang van loopneuzen, verkoudheden,
 1. 21ooraandoeningen (buisjes!), allergieën, eczeem en astma etc.?
 1. 22gevaccineerden -ook al hebben ze zelf geen verschijnselen- de betreffende ziekte júist kunnen overbrengen?
 1. 23‘epidemieën’ van b.v. polio of kinkhoest veelal tot zo’n 70% in gevaccineerden plaatsvinden?
 1. 24dat deze poliogevallen vaak voortkomen uit besmetting door gevaccineerden, zoals in Nigeria gebeurde?
 1. 25vaccinatie vandaag de dag in de VS de enige oorzaak van polio is
 1. 26omdat de polio-stam waardoor men ziek wordt,
 1. 27rechtstreeks uit het laboratorium afkomstig is?
 1. 28vaccinatie nummer één oorzaak is voor wiegendood (SIDS)?
 1. 29het serum van wiegendoodbaby’s zo giftig is dat de allerkleinste hoeveelheid ervan,
 1. 30al dodelijk is voor de muizen bij wie het werd ingespoten?
 1. 31vaccinaties op de lange termijn grote gevolgen kunnen hebben:
 1. 32MS, ME, kanker, Aids, autisme, dyslexie, astma, allergie, etc.?
 1. 33de uit apencellen afkomstige kankerverwekkende virusverontreiniging SV40
 1. 34in de poliovaccins van de jaren rond 1950
 1. 35nu wordt aangetroffen in de hersentumoren van volwassen Amerikanen?
 1. 36het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) vaccins niet alleen ontwikkelt,
 1. 37maar ook produceert, verkoopt,
 1. 38er de meldingen van de negatieve bijwerkingen van moet inventariseren en beoordelen…
 1. 39en tot slot adviesorgaan van de overheid is?
 1. 40de meldingen van negatieve bijwerkingen die bij het RIVM binnenkomen
 1. 41slechts een flinterdun sneeuwlaagje op het topje van de ijsberg zijn?
 1. 42het RIVM vanwege het ontbreken van een deugdelijke database lang niet in staat is geweest
 1. 43om wetenschappelijk verantwoorde uitspraken te doen over zaken als
 1. 44trends, verschuivingen, effectiviteit, en/of de werkelijke effecten van hun vaccins?
 1. 45de meeste artsen geen tijd hebben/nemen om de informatie
 1. 46van het RVP (Rijksvaccinatieprogramma) op waarde te beoordelen,
 1. 47en vanwege de hypnose ”Vaccinaties zijn veilig en effectief” vaak klakkeloos aan hun patiënten herhalen
 1. 48wat henzelf op de mouw werd gespeld?
 1. 49uit hun eigen rapportage overduidelijk blijkt dat het RIVM uitsluitend is geïnteresseerd
 1. 50in het goed laten functioneren van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
 1. 51omwille van het kunnen realiseren
 1. 52van de vermeende kudde-immuniteit bij een 95% vaccinatiegraad?
 1. 53het RIVM consultatiebureauartsen actief ontmoedigt om ouders ’té veel’
 1. 54over de negatieve effecten van vaccins te vertellen?
 1. 55het poliovaccin werd gekweekt op gemalen apennieren en dat van daaruit AIDS de wereld is binnengekomen?
 1. 56het toedienen van een griepvaccin aan (demente) bejaarden
 1. 57meer dan eens een vorm van verkapte actieve euthanasie is?
 1. 58dat artsen zichzelf en hun kinderen vaker niet, dan wel vaccineren?
 1. 59dat artsen in Frankrijk massaal het Hepatitis B vaccin hebben geweigerd?
 1. 60dat de Franse militairen, zonder enig vaccin de Golfoorlog ingegaan, daarvan gezond thuiskwamen,
 1. 61in tegenstelling tot hun verplicht geprikte Britse en Amerikaanse collega’s, voor wie de term Gulf War Syndrome moest worden uitgevonden…
 1. 62En dat deze historie zich herhaalt met de (Nederlandse) militairen, ingezet in Irak?…
 1. 63de wetenschapper die dat aan de kaak stelde, Nobelprijs genomineerde kankeronderzoeker professor Garth Nicolson,
 1. 64zijn openhartigheid moest bekopen met herhaalde aanslagen op zijn leven en dat van zijn vrouw,
 1. 65de verwoesting van hun laboratorium en het uit de lucht verdwijnen van hun website (www.immed.org)…
 1. 66dat vaccins meer dan eens bewust worden misbruikt als vehikel voor nieuwe,
 1. 67uit biowar programma’s stammende ziekteverwekkers: vaccins voor Golfoorlog militairen,
 1. 68met daarin de door de Amerikaanse overheid gepatenteerde mycoplasma fermentans incognitus (Mfi),
 1. 69of tetanusvaccins die human choriogonadotrophin hormone (HCG) bevatten,
 1. 70zodat vrouwen hun zwangerschappen nooit kunnen voldragen en in feite worden gesteriliseerd…
 1. 71dat Nobelprijs winnaar Betrand Russell (1872-1970) uitvoerig heeft beschreven hoe vaccins,
 1. 72met daarin kwik en andere hersenbeschadigende stoffen,
 1. 73een gedeeltelijke chemische lobotomie teweegbrengen – en daarmee een overlevende zombie bevolking…
 1. 74het ‘Gardasil’-vaccin van Merck, dat claimt infectie met het human papilloma virus
 1. 75te voorkomen, waardoor er geen baarmoederhalskanker kan ontstaan,
 1. 76méér dan vermoedelijk een verkapte sterilisatie agenda is…

Bron

terug naar ‘Vaccinaties