Voeding is gezondheid.nl

 
  1. -Fytinezuur

Alle zaden, granen, bonen, noten en peulvruchten bevatten fytinezuur dat de enzymatische levensvonk tegenhoudt die ervoor zorgt dat ze gaan ontkiemen waardoor de levenskracht vrij komt. Door blootstelling aan water zijn de omstandigheden hiervoor juist en lekt het fytinezuur weg. Wel het water weggooien waarin geweekt wordt! Fytinezuur remt en blokkeert mineralen en enzymen, waardoor deze weliswaar in de voeding zitten maar niet beschikbaar worden voor je lichaam. Foute boel dus!
Fytinezuur zorgt ervoor dat het lichaam calcium gaat lenen uit zijn eigen skeletstructuur. Daarnaast is er bewijs dat fytinezuur ook ten koste gaat van je voorraad aan vitamine C en D omdat beide vitamines fytinezuur neutraliseren. Vandaar dat de consumptie van scheepsbeschuit leidde tot scheurbuik bij matrozen.
Lees meer een over noten versus eieren, levensenergie.
----------

Stelling op het forum: Uit zaden en noten wordt natuurlijk ook jong leven geboren

Antwoord van Mike:

Misschien goed dat ik het verschil uitleg qua energie tussen bijv. een ei en zaden, noten, granen, peulvruchten, bonen en pitten. Grassoorten produceren in het eindstadium 'vruchten' die kiemkracht hebben. Het klopt weliswaar dat alles met kiemkracht (granen, noten, pitten, zaden, bonen, peulvruchten) leidt tot jong leven, maar deze worden wel geproduceerd in het EINDSTADIUM van het gras.

In dit eindstadium produceert het gras fytinezuur, harde vezels en omega-6 vetzuren. In het jonge, groene kiemstadium verdwijnt het fytinezuur (omdat fytinezuur de 'levensvonk', in de vorm van enzymen en mineralen, vasthoudt tot de omstandigheden juist zijn, oftewel: vocht en warmte), produceert het gras zachtere vezels en omega-3 vetzuren. Het zijn dus bijna 2 totaal verschillende voedingsmiddelen, die afkomstig zijn van dezelfde plant! Zo ingenieus zit het leven, dat een voortdurende cyclus produceert van begin en eind (leven en dood, opbouw en afbraak, verjonging en veroudering) in elkaar.

Vanuit dit oogpunt gezien mag het duidelijk zijn dat het beginstadium veel meer levenskracht bevat dan het eindstadium. De vergelijking met een ei gaat dus niet op, want een ei bevindt zich niet in het eindstadium van het dier, zoals bij granen, bonen, noten, peulvruchten, pitten en zaden wel het geval is. Dit is de fundamentele denkfout die vaak gemaakt wordt, ook door mensen die hier actief zijn op het forum. Ongekiemde granen, noten, zaden, peulvruchten, pitten en zaden vertegenwoordigen doodsenergie, een ei vertegenwoordigt levensenergie. Dit is een groot verschil!

Mike

---------Terug naar

‘juiste voeding’© 2012 Lia Keizer


Juiste voeding, wat kan ik wel, wat kan ik beter niet eten: fytinezuur

© 2012 Lia Keizer